Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLII Konferencja Naukowa, 1996

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1996
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 164
poprzednie
123456789
następne

Zybura, Adam; Ali, Abdul Rahman
Zastosowanie elektrodyfuzji do usuwania chlorków z betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Piotrowski, Jerzy Zbigniew
Indywidualny system nawiewny w pomieszczeniach ze szczelnymi przegrodami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Marks, Wojciech
Optymalizacja wielokryterialna budynków wielofunkcyjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Gawin, Dariusz; Lefik, Marek
Sieci neuronowe jako narzędzie audytora do wstępnej analizy przedsięwzięć termorenowacyjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Rybczyńska, Agata; Kubik, Jan
Wpływ niestacjonarnych przepływów wilgoci na wartość współczynnika dyfuzji pary wodnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Kossecka, Elżbieta
Wpływ struktury na dynamikę cieplną ścian warstwowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Woźniak, Jan; Klemm, Piotr; Gawin, Dariusz
Wpływ ściany Trombe'a na zużycie energii i komfort cieplny w budynku jednorodzinnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Gawin, Dariusz
Wpływ szybkości ogrzewania na higro-termiczne zachowanie się betonu w wysokich temperaturach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Bielek, Boris; Bielek, Milan
Heat transmission through a glass system with multiple air spacing - experimental research
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Kuczyński, Wacław; Bryś, Gerard; Zając, Jerzy
Nowa przegroda budowlana dla budownictwa jednorodzinnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Kindracki, Jacek; Małyszko, Leszek; Orłowicz, Roman
Wytrzymałość murów w złożonym stanie naprężenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Bryś, Gerard; Misztal, Stanisław
Odporność podkładów cementowych na spękanie układanych na wełnie mineralnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Miedziałowski, Czesław; Malesza, Mikołaj
Kierunki rozwoju i projektowania budynków o lekkim szkielecie drewnianym w warunkach polskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Majewski, Stanisław; Szojda, Leszek
Numeryczna symulacja badań laboratoryjnych ścian z ceramicznych pustaków szczelinowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Kubica, Jan
Badania modułu Kirchhoffa ścinanych, niezbrojonych ścian z cegły
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Khomenko, Villen
Effective noncombustible roof covering
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Matysek, Piotr; Janowski, Zbigniew
Analiza czynników wpływających na moduł sprężystości murów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Nowak, Andrzej S.
Monitoring live loads on highway bridges
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Żaboklicki, Michał
Łącznik rozporowy poddany obciążeniu poprzecznemu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Urban, Tadeusz
Badania eksperymentalne stref ścinania wzmocnionych zbrojeniem wklejanym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996

poprzednie
123456789
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/