Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLII Konferencja Naukowa, 1996

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1996
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 164
poprzednie
23456789
następne

Mikulski, Tomasz; Szymczak, Czesław; Rozmarynowski, Bogdan
Wariacja częstości i postaci drgań własnych ram przestrzennych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Szymczak, Czesław
Analiza wrażliwości obciążeń krytycznych prętów cienkościennych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Żukowski, Stanisław; Wysocka, Alina; Sieniawska, Róża
Niezawodność belek w zakresie sprężysto-plastycznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Sielamowicz, Irena
Analiza dynamiczna płyty obrotowo symetrycznej metodą elementów czasoprzestrzennych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Szołomicki, Jerzy; Sieczkowski, Jeremi M.
Analiza numeryczna złożonych konstrukcji murowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
During, Sven; Beirow, Bernd; Schroth, Günter; Osterrieder, Peter
Dynamic investigations of church bell tower
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Niczyj, Janusz
Optymalizacja kratownicy z zastosowaniem algorytmu genetycznego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Mazur-Śniady, Krystyna
Modelowanie belki zginanej o strukturze periodycznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Wdowiak, Maciej; Mańko, Zbigniew
Wpływ wiatru na pylony mostów podwieszonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Ruta, Piotr; Langer, Jan
Udoskonalony algorytm identyfikacji parametrów modelu nawierzchni kolejowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Kowal, Zbigniew
Kompozytowe pręty ściskane zbrojone podłużnie i spiralnie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Klovanich, Sergey
Constitutive model of concrete under long term multiaxial loading and heating
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Kempny, Stanisław
Rozkład naprężeń w kierunku poprzecznym ławy fundamentowej na półprzestrzeni sprężysto-plastycznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Kamiński, Marcin
Stochastyczne defekty międzyfazowe w kompozytach warstwowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Grosel, Jacek
Wpływ wybranych parametrów na drgania stalowego fundamentu ramowego pod turbozespół
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Radwańska, Maria; Gawęda, Rafał
Stateczność sprężystych płyt z dyskretnym użebrowaniem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Żurański, Jerzy A.; Kawecki, Janusz; Kacprzyk, Jan; Jóźwiak, Robert; Flaga, Andrzej
Badanie wpływu odwzorowania warstwy przyziemnej na obciążenie wiatrem budynków
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Bijak, Roman; Chodor, Leszek
Analiza wrażliwości konstrukcji w stochastycznej metodzie elementów skończonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Kowalski, W.; Maciąg, E.; Tatara, T.; Ciesielski, R.
Spektra odpowiedzi od trzęsień ziemi i wstrząsów górniczych oraz ich zastosowanie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Podwórna, Monika; Bryja, Danuta
Drgania ortotropowej płyty mostowej obciążonej losowym ruchem drogowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996

poprzednie
23456789
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/