Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLII Konferencja Naukowa, 1996

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1996
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 164
poprzednie
12345678
następne

Rejment, Mariusz; Marcinkowska, Ewa
Ryzyko technologiczne w przedsięwzięciach budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Pieniążek, Jerzy; Lenkiewicz, Władysław
Propozycja metody określania racjonalnej wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Łapka, Jacek; Kosecki, Andrzej
Przetarg dwustopniowy - porównanie procedur polskiej i angielskiej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Kasprowicz, Tadeusz
Optymalizacja procesów logistycznych przedsięwzięć inżynieryjno-budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Sobotka, Anna; Jaśkowski, Piotr
Analiza kluczowych czynników sukcesu w projektowaniu strategii przedsiębiorstwa budowlanego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Pająk, Paweł; Garecki, Mariusz
Optymalizacja systemu eksploatacji obiektów budowlanych z wykorzystaniem metod symulacyjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Cyunel, Bogdan; Konopka, Roman
Optymalizacja wykorzystania zestawów maszyn w procesie budowlanym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Bizon-Górecka, Jadwiga
System informatyczny sterowania przebiegiem wznoszenia budynków w technologii tradycyjnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Wąż, Stanisław; Szymczyk, Marek; Wawrzeńczyk, Jerzy
Projekt betonu o wytrzymałości 1-dniowej 36 MPa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Pánis, Roman; Unčík, Stanislav
Bituminous cement composites
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Stelmaszczyk, Grzegorz; Rusin, Zbigniew
Ocena wpływu NaCl na krystalizację wody w porach kruszywa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Cieśla, Juliusz; Piasta, Wojciech; Owsiak, Zdzisława; Piasta, Jerzy; Skawiński, Marian
Trwałość betonu w istniejących wiaduktach A-4
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Petri, Marek
Wpływ kwaśnego środowiska korozyjnego na własności mechaniczne tworzyw włóknisto-cementowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Pavlík, Vladimír
Factors affecting the rate of corrosion of hardened cement paste in acid solutions
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Rawicki, Zygmunt; Motak, Edward
Badania tworzywa gruntowo-cementowego wysokociśnieniowych pali iniekcyjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Małolepszy, Jan; Kurdowski, Wiesław
Zawartość glinianu trójwapniowego w cemencie a odporność zaprawy na działanie chlorków
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Logoń, Dominik; Kucharska, Leokadia
Właściwości reologiczne wysokowartościowych zapraw (WWZ) z dodatkiem włókien węglowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Koba, Henryk
Grunt stabilizowany cementem w warunkach zmiennej amplitudy obciążeń
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Słowik, Mieczysław; Grabowski, Wojciech
Właściwości sprężyste asfaltów drogowych modyfikowanych polimerem SBS
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996
Łukowski, Paweł; Czarnecki, Lech
Podatność materiałowa betonów epoksydowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1996

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/