Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50023)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLVII Konferencja Naukowa, 2001

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2001
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 154
poprzednie
12345678
następne

Zombroń, Marek; Mironowicz, Władysław
Losowe drgania własne fundamentu skrzyniowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Szerszeń, Maria M.; Kwaśniewski, Lesław; Nowak, Andrzej S.
Wpływ drgań na zarysowanie płyty żelbetowej w mostach zespolonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Sokół-Supel, Joanna; Janas, Marek
Uproszczone podejście do zginania nieswobodnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Skowronek, Marek; Grzesiak, Władysław
O prawdopodobieństwie stanu granicznego nośności konstrukcji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Górski, Piotr; Chmielewski, Tadeusz
Wpływ podatności podłoża gruntowego na własności dynamiczne wieloprzewodowego komina przemysłowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Gołaś, Jerzy
Wpływ poprzecznych odkształceń postaciowych na możliwość rozwoju delaminacji kompozytów warstwowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Glinicka, Aniela
Doświadczalne wyznaczenie odkształceń postaciowych w belkach cienkościennych z rdzeniem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Koźbiał, Tomasz; Napiórkowska, Magdalena; Glabisz, Wojciech
Transformacja falkowa w identyfikacji wybranych parametrów konstrukcji inżynierskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Michałowski, Tomasz; Bosak, Grzegorz; Bęc, Jarosław; Błazik-Borowa, Ewa; Podgórski, Jerzy; Flaga, Andrzej
Analiza aerodynamiczna mostu im. H. Sucharskiego w Gdańsku
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Kozioł, Krzysztof; Ciesielski, Roman
Analiza zmian własności dynamicznych masztów w zależności od napięcia odciągów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Mironowicz, Władysław; Bryja, Danuta
Parasejsmicznie wzbudzane losowe drgania budowli
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Konopka, Eduard; Chmielewski, Tadeusz; Górski, Piotr; Breuer, Peter
Application of the GPS technology to measurements of displacements of high-rise structures due to weak winds
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Kasperkiewicz, Janusz; Załocha, Dariusz
Automatyzacja wyznaczania charakterystyki napowietrzenia betonu w świetle normy PrPN-EN 480-11
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Wójtowicz, Michał
Wpływ parametrów badań metodą impedancyjną na wybrane właściwości betonów z dodatkiem pyłów krzemionkowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Janecka, Lucyna; Weryński, Bronisław
Odpady papiernicze z przeróbki makulatury jako dodatek poryzujący w produkcji pustaków ceramicznych o podwyższonej izolacyjności cieplnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Weber, Silvia
Internal curing of high strength normalweight concrete using lightweight aggregates
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Wawrzeńczyk, Jerzy
Wpływ wybranych czynników na mrozoodporność betonu ocenianą metodą CDF
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Stolecki, Józef
Metoda ultradźwiękowa w produkcji dachówek ceramicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Pytel, Zdzisław
Wpływ warunków obróbki termicznej surowców ilastych o charakterze kaolinitowym na ich aktywność pucolanową
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Chłądzyński, Sławomir; Peukert, Stanisław; Garbacik, Albin
Cechy użytkowe betonu z cementów zawierających popioły lotne wapienne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/