Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLVII Konferencja Naukowa, 2001

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2001
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 154
poprzednie
12345678
następne

Wojnicki, Jan Zbigniew; Janiński, Sławomir; Florkiewicz, Antoni
Nośność graniczna kolumn kamiennych ustalona na drodze eksperymentalnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Fedorowicz, Jan; Fedorowicz, Lidia
Kryteria wiarygodności numerycznej oceny wytężenia podłoża pod konstrukcją przestrzenną wymuszającą nierównomierne obciążenie gruntu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Spyra, Kazimierz; Bzówka, Joanna
Badanie tworzywa gruntowo-cementowego pala wykonanego techniką wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Gaszyński, Jan; Broniatowska, Maria
Wpływ anizotropii przepływu na czas konsolidacji podłoża gruntowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Ałykow, Krzysztof
Skotwiony górotwór jako obudowa wyrobisk podziemnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Szmigiera, Elżbieta; Żółtowski, Wojciech
Praca ściskanych elementów zespolonych stalowo-betonowych na podstawie badań i w świetle zaleceń normowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Wróbel, Krystyna
Miara półprobabilistyczna, probabilistyczna i rozmyta oceny bezpieczeństwa zginanych elementów żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Woliński, Szczepan
Ocena niezawodności mimośrodowo ściskanych elementów żelbetowych metodą symulacji Monte Carlo
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Żukowski, Stanisław; Sieniawska, Róża; Śniady, Paweł
Niezawodność żelbetowej belki mostowej z uwzględnieniem korozji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Starosolski, Włodzimierz
O technicznych metodach wymiarowania płyt krzyżowo zbrojonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Truty, Andrzej; Szarliński, Jan; Podleś, Krzysztof
Wpływ wytężenia płyty z betonu odkształceniami narzuconymi na jej nośność na ścinanie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Czkwianianc, Artem; Miszczak, Jakub
Zbrojenie poprzeczne a redystrybucja sił wewnętrznych w belkach dwuprzęsłowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Korentz, Jacek
Wpływ sztywności i nośność słupów i rygli na ciągliwość i tłumienie ram żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Klempka, Krzysztof; Knauff, Michał
Nośność przekrojów zginanych i mimośrodowo ściskanych a odkształcenia graniczne betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Włodarczyk, Maria; Goszczyński, Stefan
Wpływ średnicy zbrojenia na wielkość odcinka utraty przyczepności
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Ślusarczyk, Jacek; Goszczyński, Stefan
Sztywność belek żelbetowych w procesie obciążeń niskocyklicznych - badania eksperymentalne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Wesołowski, Marek; Godycki-Ćwirko, Tadeusz
Graniczna siła poprzeczna przenoszona przez element żelbetowy bez zbrojenia poprzecznego w ujęciu normy europejskiej i polskiej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Nagrodzka-Godycka, Krystyna; Godycki-Ćwirko, Tadeusz
Żelbetowe wsporniki belkowe w świetle badań
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Korzeniowski, Piotr; Godycki-Ćwirko, Tadeusz
Propozycja zmiany metody wymiarowania żelbetowych słupów uzwojonych w ujęciu normy PN-B-03264:1999
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Wuwer, Przemysław; Kawulok, Marian; Fedorowicz, Jan
Numeryczna ocena pracy przestrzennej konstrukcji ścianowej w stanie zarysowania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/