Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50023)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLVII Konferencja Naukowa, 2001

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2001
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 154
poprzednie
12345678
następne

Murzewski, Janusz; Hotloś, Fryderyk
Działania wiatru i zmian temperatury na wieżomaszty wiertnicze
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Murzewski, Janusz
Sztywność i niestateczność miejscowa kratowych i powłokowych wież i masztów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Tylek, Izabela; Machowski, Andrzej
Koncepcje momentu równoważnego dla prętów ściskanych i zginanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Łakota, Władysław; Tomaka, Wojciech
Rozkład obciążeń eksploatacyjnych w stalowym moście kolejowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Łagoda, Marek
Nowoczesne stale konstrukcyjne dla budownictwa mostowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Pisarek, Zdzisław; Kozłowski, Aleksander
Kształtowanie węzłów stalowych w konstrukcjach zespolonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Kowal, Zbigniew
Nośność graniczna słupów o falistym środniku
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Postek, Eligiusz; Wierzbicki, Stanisław; Karczewski, Jan A.
Model połączenia śrubowego pod obciążeniem cyklicznie zmiennym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Hotała, Eugeniusz
Stateczność cylindrycznych płaszczy silosów stalowych ściskanych mimośrodowo
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Grec, Rafał; Gwóźdź, Marian
Granice nośności przekrojów aluminiowych w stanach prostych i złożonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Żmuda, Jan; Gniazdowski, Paweł; Jankowiak, Roman
Nośność stalowych belek według Eurokodu 3 i PN-90/B-03200
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Gosowski, Bronisław; Dudkiewicz, Jacek
Wpływ grubości elementów stalowych na wyniki nieniszczących pomiarów twardości
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Bijak, Roman
Długości wyboczeniowe słupów ram o węzłach przesuwnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Czepiżak, Dariusz; Biegus, Antoni
Analiza porównawcza modeli wytężenia wzmocnionych blach fałdowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Giżejowski, Marian; Barszcz, Anna
Kontynualny model degradacji sztywności stalowego pręta stężenia ramy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Więckowski, Zdzisław
Hipoplastyczne modele konstytutywne w analizie przepływu materiału sypkiego w zbiorniku
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Waszczyszyn, Zenon; Bartczak, Marek
Neuronowa predykcja obciążeń krytycznych ściskanych powłok cylindrycznych z imperfekcjami geometrycznymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Kikuchi, Hirotoshi; Hibi, Kazuki; Tamura, Yukio
Wind load combinations and extreme wind pressure distributions causing maximum quasi-static load effects on low-rise building models
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Mikulski, Tomasz; Kreja, Ireneusz; Szymczak, Czesław
Numeryczne modelowanie dwuteowego pręta cienkościennego z przewiązkami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Żukowski, Stanisław; Sieniawska, Róża; Wysocka, Alina
Niezawodność konstrukcji sprężysto-plastycznych obciążonych dynamicznie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/