Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50022)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLVII Konferencja Naukowa, 2001

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2001
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 154
poprzednie
1 ... 345678

Duda, Jerzy
Energochłonność wytwarzania materiałów jako czynnik ochrony środowiska
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Jędrzejewska-Ścibak, Teresa
Zadania budownictwa na tle strategii zrównoważonego rozwoju
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Turek, Zbigniew
Możliwości uczestnictwa jednostek naukowo-badawczych i przemysłowych budownictwa w Piątym Programie Ramowym Unii Europejskiej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Śliwiński, Jacek
Materiały budowlane w kształceniu inżyniera budownictwa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Szwabowski, Janusz
Stan badań krajowych w zakresie materiałów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Przymanowski, Michał
Akredytacja podstawą procesu oceny zgodności
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Kon, Edward
Normalizacja w zakresie materiałów budowlanych w Polsce i Unii Europejskiej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Wierzbicki, Stanisław M.
Ocena przydatności materiałów budowlanych do stosowania w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Poleszak, Janusz
Przemysł cementowy - współistnienie ze środowiskiem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Kurdowski, Wiesław
Właściwości i jakość cementów produkowanych przez przemysł cementowy w Polsce
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Balcerek, Andrzej
Przemysł cementowy jako przykład przemian w branży materiałów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Syrda, Elżbieta J.
Szanse i zagrożenia rynkowe dla przemysłu materiałów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Bolkowska, Zofia
Stan i perspektywy rozwoju materiałów dla budownictwa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Biliński, Tadeusz
Polityka samorządu terytorialnego w zakresie zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki nieruchomościami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001

poprzednie
1 ... 345678

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/