Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLVII Konferencja Naukowa, 2001

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2001
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 154
poprzednie
2345678
następne

Owsiak, Zdzisława
Trwałość betonu z granitem i cementem z wysoką zawartością alkaliów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Małolepszy, Jan; Łój, Grzegorz
Wpływ PbO na proces hydratacji cementu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Łaś, Maria; Zapotoczna-Sytek, Genowefa
Deklarowane i obliczeniowe wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ autoklawizowanego betonu komórkowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Perkowski, Zbigniew; Kubik, Jan
Opis kruchych uszkodzeń betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Kubissa, Jacek; Koper, Włodzimierz
Współczynniki zmienności wytrzymałości betonów wykonanych w laboratorium i na budowie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Alterman, Dariusz; Kasperkiewicz, Janusz
Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji przy projektowaniu mieszanek betonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Janowska-Renkas, Elżbieta; Grzeszczyk, Stefania
Wpływ superplastyfikatorów o różnym mechanizmie działania na właściwości zaczynów i zapraw cementowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Piątek, Zdzisław; Głodkowska, Wiesława
Starzenie kompozytów polimerowych i cementowo-polimerowych stosowanych do napraw betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Zieliński, Marek; Litorowicz, Agnieszka; Glinicki, Michał A.
Interpretacja badań odporności fibrobetonów na pękanie przy zginaniu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Dębska, Dominika; Fiertak, Maria
Wpływ warunków ekspozycji korozyjnej na odkształcenia i wytrzymałość zapraw cementowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Konopka, Eduard; Heizmann, Hans Helmut; Federl, Andreas
Concrete strenght - an alternative distribution model
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Czarnecki, Lech; Chmielewska, Bogumiła
Ocena skuteczności modyfikacji zapraw żywicznych domieszkami silanowymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Jóźwiak-Niedźwiedzka, Daria; Brandt, Andrzej M.
Uszkodzenia powierzchni betonu spowodowane cyklicznym zamrażaniem i odmrażaniem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Grzeszczyk, Stefania
Wybrane materiały kompozytowe w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Piłat, Jerzy
Stan i perspektywy stosowania materiałów bitumicznych w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Lis, Jerzy; Stobierski, Ludosław; Pampuch, Roman
Niektóre kierunki rozwoju zaawansowanych ceramicznych materiałów konstrukcyjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Czarnecki, Lech
Wyzwania inżynierii materiałów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Górzyński, Jan
Kryteria energetyczno-ekologicznej oceny materiałów i wyrobów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Dyczek, Jerzy
Bezpieczne postępowanie z materiałami zawierającymi azbest
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001
Ściślewski, Zbigniew
Materiał a trwałość obiektów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2001

poprzednie
2345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/