Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

XLIV Konferencja Naukowa, 1998

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1998
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 140
123456
następne

Vynnykov, Yuriy; Zotsenco, Nicolas
Anisotropic soil medium of foundation compaction zone
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Sołtys, Grzegorz; Topolnicki, Michał
Kinematyczna ocena nośności uwarstwionego podłoża przy wciskaniu płaskiego stempla
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Kołodziejczyk, Jakub; Zadroga, Bohdan
Zmodyfikowana metoda obliczeń nośności jednorodnego podłoża niespoistego obciążonego fundamentem bezpośrednim
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Kania, Mieczysław M.
Rozszerzone podejście do oceny wpływu głębokości posadowienia na nośność graniczną fundamentu pasmowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Hauryłkiewicz, Janusz
Nasypy z gruntu spoistego o zróżnicowanej plastyczności; redukcja energii zagęszczania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Stęczniewski, Maciej; Gwizdała, Kazimierz
Obliczanie nośności pali na podstawie wyników badań sondą CPT
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Dyka, Ireneusz; Gwizdała, Kazimierz
Wpływ rozmieszczenia i liczby pali na osiadanie fundamentów palowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Glinko, Hipolit; Litwinowicz, Leszek
Wykorzystanie karbońskiej skały płonnej do odbudowy i modernizacji nasypowych budowli ziemnych zniszczonych przez powódź
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Glinicki, Stanisław Paweł; Glinicka, Małgorzata Jadwiga
Ocena nośności i osiadań pali wierconych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Borowczak, Paweł
Ocena wytrzymałości gruntów mało spoistych na przykładzie badań gliny zwałowej zlodowacenia północno-polskiego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Bogdanowicz, Urszula
Prosta metoda wyznaczania naprężeń w zbrojeniu ściany oporowej z gruntu zbrojonego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Wróbel, Krystyna
Ocena bezpieczeństwa elementów zginanych metodami logiki rozmytej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Kubica, Jan
Badania wpływu naprężeń ściskających na nośność niezbrojonych murów pionowo ścinanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Ciesielski, Roman
Niedokładności kształtu i położenia elementów konstrukcji oceniane jako deformacje (odkształcenie) obciążeniowe
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Miedziałowski, Czesław; Malesza, Jarosław; Malesza, Mikołaj; Baszeń, Michał
Wpływ wariantowania poszycia i podatności połączeń na stan naprężeń i odkształceń w szkieletowych drewnianych ścianach budynków
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Więckowski, Andrzej
Podstawy metody NMS analizy realizacji procesów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Pichugin, Sergey
Analysis of bridge crane loads on industrial buildings
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Koźniewski, Edwin; Orłowski, Zygmunt
Zagadnienie lokalizacji przedsiębiorstw produkcji pomocniczej z funkcją czasu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Olędzka, Danuta; Knauff, Anna
Wspomaganie komputerowe w wielokryterialnej ocenie projektu realizacji zadania budowlanego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Kaszyńska, Barbara; Paczkowski, Witold Marek
Wielokryterialny model oceny ofert przetargowych w pracach budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998

123456
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/