Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

XLIX Konferencja Naukowa, 2003

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2003
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 125
123456
następne

Szelka, Janusz; Wrona, Zbigniew
Wykorzystanie modeli tablicowych i relacyjnych do wspomagania procesów decyzyjnych przy budowie mostów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Rogalska, Magdalena
Planowanie budowy z uwzględnieniem ryzyka operacyjnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Marcinkowski, Roman
Analiza decyzyjna wykorzystania tymczasowych konstrukcji składanych w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Orłowski, Marcin; Orłowski, Zygmunt; Koźniewski, Edwin
Dobór urządzeń transportu wewnętrznego w robotach betonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Kasprowicz, Tadeusz
Analiza systemowa przedsięwzięć budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Zajączkowski, Leszek; Waszczyszyn, Zenon; Tomana, Andrzej; Jakubek, Magdalena
Sztuczne sieci neuronowe w wycenie działek budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Hejducki, Zdzisław
Analiza wybranych relacji między procesami budowlanymi w modelu macierzowym (MM)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Nowak, Andrzej S.
Calibration of the bridge design code
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Kruk, Magdalena; Sobala, Dariusz; Zobel, Henryk
Naturalne oddziaływania termiczne w mostach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Mańko, Zbigniew; Stempniewicz, Adam
Analiza numeryczna metalowych modeli pylonów mostów wantowych poddanych oddziaływaniu wiatru
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Siwowski, Tomasz
Badania pomostu aluminiowego pod obciążeniem statycznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Kubica, Ernest; Adrjan, Piotr; Lorenc, Wojciech
Analiza zachowania się belek zespolonych sprężonych kablami zewnętrznymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Wilde, Krzysztof; Kozakiewicz, Andrzej
Modelowanie testów dynamicznych skokiem z progu wykonanych na moście wantowym w ciągu ulicy Sucharskiego w Gdańsku
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Klasztorny, Marian; Grosel, Jacek
Analiza wytężenia mostu drogowego typu Langera w Świerkocinie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Sobczyk, Mariusz; Skoplak, Zbigniew; Furtak, Kazimierz; Głomb, Józef
Most przez Regalicę w Szczecinie - wybrane problemy projektowe
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Daniel, Ryszard
Wybór materiału budowlanego pod względem ekologicznym na przykładzie konstrukcji mostowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Biskup, Mirosław; Skawiński, Marian; Cieśla, Juliusz
Ocena stanu sprężenia eksploatowanych przęseł mostów betonowych na podstawie próbnego obciążenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Dierberger, James; Bzymek, Zbigniew M.
Computer-Aided contact analysis of a bridge structure using MARC
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Brzozowski, Tadeusz; Tejchman, Andrzej
Projektowanie posadowienia budynków PLL LOT i PPPL w Warszawie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003
Kasprzak, Tomasz; Konderla, Piotr
Analiza posadowienia bezpośredniego konstrukcji programem FD-WIN
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2003

123456
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/