Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLVIII Konferencja Naukowa, 2002

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2002
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 137
poprzednie
1234567
następne

Pałkowski, Szymon; Jankowska-Sandberg, Joanna
Parametryczna analiza zwichrzenia sprężystego kratownic
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Gosowski, Bronisław
Badania na skręcanie prętów dwuteowych usztywnionych przewiązkami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Gwóźdź, Marian; Fiszer, Paweł; Ciesielski, Roman
Nośność graniczna ścinanej lekkiej obudowy szkieletów stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Biegus, Antoni; Czepiżak, Dariusz
Badania nośności granicznej dwuprzęsłowych wzmocnionych blach fałdowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Więckowski, Zdzisław
Modelowanie procesu napełniania zbiornika materiałem sypkim
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Łakota, Władysław; Tomaka, Wojciech
Wpływ obciążenia losowego na rozkład sił wewnętrznych w elementach stalowego mostu kolejowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Niczyj, Janusz
Optymalizacja niezawodnościowa płaskich układów kratowych za pomocą zbiorów rozmytych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Zombroń, Marek; Mironowicz, Władysław
Losowe drgania wymuszone fundamentu skrzyniowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Lipski, Zbigniew
Czasowo-widmowa charakterystyka parasejsmicznych wymuszeń kinematycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Lewandowski, Roman; Szymkowiak, Tomasz
Wpływ układu pomiarowego na efekty aktywnej regulacji drgań konstrukcji ramowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Szymczak, Czesław; Kreja, Ireneusz
Analiza wrażliwości dwuteowego pręta cienkościennego z przewiązkami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Szychowski, Andrzej; Kowal, Zbigniew
O doświadczalnym wyznaczaniu nośności krytycznej płyt na modelach obarczonych imperfekcjami geometrycznymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Konderla, Piotr
Problem modelowania i analizy układów płytowo-słupowych w ujęciu MES
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Podwórna, Monika; Machelski, Czesław; Klasztorny, Marian; Myślecki, Kazimierz
Analiza dynamiczna typoszeregu belkowych mostów stalowych obciążonych pociągiem poruszającym się z dużymi prędkościami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Waszczyszyn, Zenon; Kaliszuk, Joanna
Probabilistyczna ocena niezawodności konstrukcji metodami Monte Carlo z wykorzystaniem SSN
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Waszczyszyn, Zenon; Jakubek, Magdalena; Pabisek, Ewa
Oszacowanie parametrów charakterystyk podatnych połączeń stalowych za pomocą sieci neuro-rozmytej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Iwicki, Piotr
Analiza wpływu naprężeń powalcowniczych i pospawalniczych na siłę krytyczną wyboczenia skrętnego pręta dwuteowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Kubica, Ernest; Ignatowicz, Rajmund Leszek
Analiza stateczności słupów stalowych obciążonych ściskaniem zmiennym w czasie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Bęc, Jarosław; Podgórski, Jerzy; Błazik-Borowa, Ewa; Flaga, Andrzej
Porównawcza analiza aerodynamiczna dwóch największych mostów podwieszonych w Polsce
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Kozioł, Krzysztof; Gwóźdź, Marian; Fiszer, Paweł; Ciesielski, Roman
Zmiany właściwości dynamicznych hali stalowej na skutek wypełnienia ścian płytami osłonowymi z blach stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/