Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLVIII Konferencja Naukowa, 2002

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2002
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 137
poprzednie
1234567
następne

Trojnar, Krzysztof
Badania modelowe fundamentu płytowo-palowego pod obciążeniem bocznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Surowiecki, Andrzej
Odkształcenia i pionowe naciski na podłoże warstwy ośrodka gruntowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Sulewska, Maria J.
Pomiar wskaźnika zagęszczenia gruntu w świetle nowej metody oceny niepewności
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Stępień, Mirosław; Puła, Wojciech
Lokalne uśrednienia pól losowych parametrów gruntu dla mechanizmu Prandtla
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Przewłócki, Jarosław
Błędy i losowości w analizie stateczności zboczy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Kędracki, Maciej
Deformacje powierzchni terenu powstające na skutek tunelowania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Sulewska, Maria Jolanta; Waszczyszyn, Zenon; Kądziołka, Krzysztof
Wyznaczanie dynamicznego modułu odkształcenia gruntów niespoistych za pomocą sztucznych sieci neuronowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Kania, Mieczysław M.
Wybrane problemy oceny nośności fundamentów o podstawie kołowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Stęczniewski, Maciej; Dyka, Ireneusz; Gwizdała, Kazimierz
Sondowanie statyczne w projektowaniu fundamentów palowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Gąska, Piotr
Laboratoryjne badania pyłów lessopodobnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Posłajko, Mariusz; Gaszyński, Jan
Nasyp z gruntu zbrojonego na terenie podlegającym wpływom eksploatacji górniczej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Gwóźdź, Monika; Gaszyński, Jan
Deformacja uwarstwionego podłoża gruntowego wzmocnionego kolumnami z kruszywa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Gaszyński, Jan; Gaszyńska-Freiwald, Grażyna
Konsolidacja warstwy gruntowej wzmocnionej kolumnami z kruszywa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Kwiecień, Arkadiusz; Ciesielski, Roman
Próba określenia masy gruntu współdrgającej ze ścianą oporową przy wzbudzeniu parasejsmicznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Szojda, Leszek; Majewski, Stanisław
Analiza numeryczna złożonego stanu naprężeń w konstrukcjach murowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Niczyj, Janusz
Porównanie wizualnych ocen stanu technicznego prętów drewnianych dźwigarów kratowych dokonanych w odstępie 30-letnim
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Malesza, Jarosław; Miedziałowski, Czesław; Malesza, Mikołaj
Badania doświadczalne konstrukcji nośnej szkieletowego budynku drewnianego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Jeruzal, Jan; Bogusławska-Kozłowska, Joanna
Wpływ wilgotności drewna na podatność podłoża w złączu trzpieniowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Grabarczyk, Sławomir; Wolski, Leszek
Wpływ wybranych czynników na zużycie energii cieplnej w szklarni pojedynczej i zblokowanej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Kośny, Jan; Heim, Dariusz; Więckowska, Aldona; Kossecka, Elżbieta
Wpływ rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych ścian zewnętrznych na zużycie energii w budynku jednorodzinnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/