Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLVIII Konferencja Naukowa, 2002

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2002
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 137
poprzednie
1234567
następne

Łapko, Andrzej; Sadowska-Buraczewska, Barbara
Wpływ warstwy BWW na nośność i odkształcalność belek zespolonych typu beton-beton
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Kubicki, Jan
Ugięcie belek żelbetowych wzmocnionych taśmami kompozytowymi z włókien węglowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Knauff, Michał; Klempka, Krzysztof
Wpływ smukłości na nośność słupów żelbetowych - numeryczny model zagadnienia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Majewski, Stanisław; Klemczak, Barbara
Wpływ rozwoju parametrów mechanicznych twardniejącego betonu na wytężenie bloków betonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Hulimka, Jacek
Badania zespolonego węzła płyty ze słupem z betonu ze zbrojeniem rozproszonym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Godycki-Ćwirko, Tadeusz; Nagrodzka-Godycka, Krystyna
Morfologia rys i nośność graniczna krótkich żelbetowych wsporników prostokątnych wzmacnianych zbrojeniem zewnętrznym w połowie wysokości
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Ligęza, Wiesław; Gałek, Paweł
Stan odkształceń i naprężeń w betonowych elementach tarczowych, wzmocnionych jednostronnie. Weryfikacja doświadczalna
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Sitarski, Arkadiusz; Abramski, Marcin; Cichocki, Marian
Badania nośności eksploatowanych strunobetonowych belek mostowych typu "π"
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Bętkowski, Piotr
Rola rozmytych systemów wspomagania decyzji w diagnostyce konstrukcji na przykładzie systemu do analizy przyczyn spękań betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Kliszczewicz, Alina; Węglorz, Marek; Ajdukiewicz, Andrzej
Wielkowymiarowe konstrukcje żelbetowe wznoszone w zimie - doświadczenia realizacyjne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Kwaśniewski, Lesław; Jemioło, Stanisław; Szmigiera, Elżbieta; Żółtowski, Wojciech
Praca zespolonych słupów stalowo-betonowych na podstawie badań i analizy metodą MES
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Mikulski, Tomasz; Ziółko, Jerzy; Supernak, Ewa
Analiza stateczności wewnętrznej powłoki walcowego pionowego zbiornika dwupłaszczowego w warunkach próby wodnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Wichtowski, Bernard
Wytrzymałość zmęczeniowa spoin czołowych starzonych samorzutnie w konstrukcji estakady po 45 latach eksploatacji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Urbańska-Galewska, Elżbieta
Analiza tolerancji wymiarowych przegubowego połączenia belki z podciągiem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Szumigała, Maciej
Model prętowy i przestrzenny stalowego elementu obetonowanego w świetle wyników eksperymentu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Niewiadomski, Lesław
Wpływ początkowych wygięć pasów wiązarów na stan naprężeń w konstrukcji dachu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Hotloś, Fryderyk; Murzewski, Janusz
Wytrzymałość zmęczeniowa stalowych wież i masztów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Ziemiański, Leonard; Łakota, Władysław
Metoda oceny węzłów podatnych na podstawie testów dynamicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Król, Paweł; Wierzbicki, Stanisław; Karczewski, Jan A.
Komputerowe modelowanie wielośrubowego połączenia sprężonego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Karczewski, Jan; Król, Henryk
Propozycja metody projektowania sprężysto-plastycznej belki sprężonej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/