Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLVIII Konferencja Naukowa, 2002

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2002
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 137
poprzednie
234567

Kretzschmar, Joachim; Beirow, Bernd; Górski, Piotr; Chmielewski, Tadeusz
Comparison of theoretical and experimental free vibrations of high industrial chimney interacting with soil
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Baran, Wiesław; Jędraszak, Bronisław
Statyka stanu bezmomentowego powłoki hiperboloidalnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Jędraszak, Bronisław; Baran, Wiesław
Deformacja powłok obrotowych od wpływu temperatury
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Besler, Gerard Jan
Ogrzewnictwo i wentylacja budynków
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Siwoń, Zbigniew; Świderska-Bróż, Maria; Grabarczyk, Czesław; Adamski, Wojciech
Inżynieria sanitarna
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Klemm, Piotr
Fizyka budowli
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Suchorzewski, Wojciech; Tracz, Marian; Radomski, Wojciech; Bogdaniuk, Bożysław
Inżynieria komunikacyjna
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Gryczmański, Maciej
Geotechnika
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Król, Piotr; Kledyński, Zbigniew; Wolski, Wojciech
Konstrukcje hydrotechniczne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Mielczarek, Zbigniew
Konstrukcje drewniane
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Ziółko, Jerzy
Konstrukcje metalowe
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Dyduch, Krzysztof
Konstrukcje betonowe
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Biernacki, Janusz; Kuczmarski, Franciszek; Kosecki, Andrzej; Werner, Witold; Kapliński, Oleg
Zarządzanie, organizacja i mechanizacja w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Czarnecki, Lech
Materiały budowlane
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Waszczyszyn, Zenon; Rakowski, Gustaw; Kączkowski, Zbigniew
Mechanika konstrukcji inżynierskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Brandt, Andrzej M.
Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk - po półwieczu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Ciesielski, Roman
O działalności i losach Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk - z okazji piećdziesięciolecia 1952-2002
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002

poprzednie
234567

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/