Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLVIII Konferencja Naukowa, 2002

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2002
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 137
poprzednie
1234567
następne

Wainaina, Simon; Rudnicki, Andrzej
Wpływ struktury rodzajowej ruchu na efektywność wykorzystania jezdni ulicy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Szydło, Antoni; Mackiewicz, Piotr
Identyfikacja parametrów reologicznych mieszanek mineralno-asfaltowych i ich wpływ na odkształcalność nawierzchni drogowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Kukiełka, Jerzy; Kukiełka, Jan
Wpływ temperatury na cechy mechaniczne betonów asfaltowo-cementowych (BAC)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Kruszyna, Maciej
Wielkość parkingu jako czynnik dodatkowy wpływający na powstawanie ruchu drogowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Kempa, Jan
Rzeczywiste a projektowe trajektorie pojazdów na krzywoliniowych odcinkach dróg
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Jamroz, Kazimierz; Michalski, Lech
Regionalny system bezpieczeństwa ruchu drogowego jako problem badawczy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Iwański, Marek
Wpływ rodzaju materiału mineralnego na trwałość mieszanki SMA
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Słowik, Mieczysław; Grabowski, Wojciech
Modelowanie matematyczne pełzania asfaltów drogowych modyfikowanych polimerami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Gardziejczyk, Władysław
Hałas toczenia jako kryterium wyboru technologii wykonywania warstw ścieralnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Gaca, Stanisław
Regresyjne modele predykcji wypadków na odcinkach dróg i ulic
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Strycharz, Barbara; Chlipalski, Krzysztof
Profilaktyka drogowa konstrukcji nawierzchni na terenach deformowanych górniczo
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Bryszewski, Michał
Kalibracja funkcji uogólnionego kosztu w korytarzach autostrad płatnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Waszczyszyn, Zenon; Urbański, Paweł
Neuronowa predykcja stopnia zużycia technicznego budynków mieszkalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Wrona, Zbigniew; Szelka, Janusz
Tworzenie wiedzy eksperckiej w zakresie budowy mostów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Skorupka, Dariusz
Harmonogramowanie robót budowlanych w warunkach niepewności i ryzyka
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Marcinkowski, Roman
Zarządzanie zasobami o strukturach złożonych w działalności inżynieryjno-budowlanej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Orłowski, Marcin; Koźniewski, Edwin; Orłowski, Zygmunt
Dobór zestawu maszyn do transportu mieszanki betonowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Hejducki, Zdzisław; Mrozowicz, Juliusz
Założenia Międzynarodowej Szkoły Metod Organizacji Robót Budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Biruk, Sławomir
Modelowanie przedsięwzięć budowlanych z wykorzystaniem sieci Petriego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Zabielska-Adamska, Katarzyna; Pisarczyk, Stanisław
Wytrzymałość na ścinanie zagęszczonej mieszaniny popiołowo-żużlowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/