Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLVIII Konferencja Naukowa, 2002

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2002
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 137
poprzednie
1234567
następne

Kubik, Jan
Kinetyka zniszczeń drewna przez mikroorganizmy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Klemm, Piotr; Heim, Dariusz
Wpływ zastosowania izolacji transparentnej na dynamiczną wymianę ciepła w budynku
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Pogorzelski, Jerzy A.; Kasperkiewicz, Krzysztof; Geryło, Robert
Skuteczność docieplenia jedno- i wielowarstwowych ścian z wielkiej płyty
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Majorana, Carmelo E.; Schrefler, Bernhard A.; Pesavento, Francesco; Gawin, Dariusz
Modelowanie termo-chemicznej i mechanicznej degradacji betonu w wysokich temperaturach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Koniorczyk, Marcin; Kossecka, Elżbieta; Gawin, Dariusz
Wilgotnościowy projektowy rok odniesienia do analizy procesów cieplno-wilgotnościowych w elementach budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Pogorzelski, Jerzy A.; Firkowicz-Pogorzelska, Katarzyna
Wykorzystanie baz danych przy określaniu cech cieplnych materiałów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Waszczyszyn, Zenon; Ligęza, Wiesław; Urbańska, Anna
Analiza skurczu betonu za pomocą sieci neuronowej RBF
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Domosławski, Wojciech; Gorzelak, Grażyna; Puszkariowa, Katarzyna
Ocena aktywności pucolanowej aktywowanych popiołów konwencjonalnych i skuteczność ich wykorzystania do produkcji betonów specjalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Łakomy, Janusz; Konkol, Janusz; Prokopski, Grzegorz
Badanie stałych materiałowych sklejki
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Chłądzyński, Sławomir; Garbacik, Albin; Peukert, Stanisław
Zakres nowelizacji norm cementowych PN-EN - analiza wymagań oraz warunków wykorzystania w technologii cementu i betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Król, Anna; Małolepszy, Jan; Giergiczny, Zbigniew
Wiązanie metali ciężkich przez spoiwa mieszane
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Kruk, Marcin; Zapotoczna-Sytek, Genowefa; Łaś, Maria
Skurcz betonu komórkowego (AAC) badany według PN-89/B-06258/AZ1:2001 i PN-EN 680:1998
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Kasperkiewicz, Janusz
Analiza baz danych na temat materiałów betonopodobnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Zybura, Adam; Jaśniok, Mariusz
Badania skuteczności zabiegu elektrochemicznej realkalizacji betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Głodkowska, Wiesława
Kryteria rysoodporności powłok ochronnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Domagała, Lucyna
Kształtowanie wytrzymałości betonów lekkich z kruszyw ze spiekanych popiołów lotnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Woliński, Szczepan
Probabilistyczne wymiarowanie elementów żelbetowych z uwzględnieniem trwałości
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Styś, Dariusz; Pędziwiatr, Janusz
Przyczepność a proces zarysowania konstrukcji żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Pawlica, Jerzy; Nowakowski, Andrzej B.
Badania poligonowe częściowo sprężonego stropu gęstożebrowego o rozpiętości 10 m
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Czkwianianc, Artem; Miszczak, Jakub
Analiza odkształceń strefy rozciąganej i ściskanej w obszarze podpory środkowej dwuprzęsłowych belek żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/