Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (43572)
    Książki (7135)
    Artykuły i czasopisma (19304)
    Materiały konferencyjne (15713)
    Rozprawy doktorskie (1154)
    Opublikowane recenzje (88)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (89)
Inne bazy bibliograficzne (14698)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2131)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7622)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Artykuły

typ: artykuły

  

Kolekcja
Artykuły i czasopismaElementy tej kolekcji: 19211
poprzednie
1 ... 949950951952953954955956957958959 ... 961
następne

Ruppert, Jerzy; Ligęza, Wiesław
Badania prefabrykowanego stropu zespolonego typu PKZ-79
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1983
Balcerzak, Wojciech
Zastosowanie metody elektrochemicznego utleniania do oczyszczania ścieków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1983
Balcerzak, Wojciech
Matematyczny model procesu elektrochemicznego utleniania fenolu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1983
Wojciech Balcerzak
Kinetyka usuwania fenolu w procesie elektrochemicznego utleniania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1983
Anielak, Anna; Dąbrowska, Lidia
Wpływ komponentów różnych flokulantów na proces odwadniania w wirówce sitowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1983
Piechnik, Stefan; Zaborski, Adam
Nieliniowe pełzanie w łukach żelbetowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1983
Zalewski, Wojciech
Metoda bilansów elementarnych w zastosowaniu do modelowania matematycznego oziębiaczy powietrza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1983
Zalewski, Wojciech
Doświadczalne wyznaczanie sprawności płaskiego kolektora słonecznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1983
Darger-Sulir, L.; Pyka, Marek
Structure of metallic glasses Fe80-xNixSi10B10
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1983
Chmielowski, Wojciech; Mizgalewicz, Piotr
Krótkoterminowe sterowanie optymalne zbiornikiem alimentacyjnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1983
Nachlik, E.
Numerical study of flood routing in river system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1983
Gajewski, Franciszek; Ogonowski, Jan; Rakoczy, Jan; Rutkowski, Kazimierz
Chloroliza mieszaniny chloropochodnych C1-C2
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1983
Darger-Sulir, L.; Pyka, Marek; Kozłowski, Adam
The structure of Fe0.8Bo.2-xSix metallic glasses
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1983
Suski, Leszek; Bieniasz, Lesław; Gil, Aleksander; Wyrwa, Jan
Kinetics of anodic processes in molten carbonate fuel cell. Part I. Voltammetry of hydrogen on Pt electrodes in molten carbonates+solid matrix electrolytes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1982
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Dyląg, Michał; Maszek, Ludwik
Proces odemglania gazu w płaskich odemglaczach siatkowych. Cz. II. Model fizyczny i matematyczny procesu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1982
Dyląg, Michał; Maszek, Ludwik
Proces odemglania gazu w płaskich odemglaczach siatkowych. I. Hipoteza optymalnego stanu nasycenia wkładu odemglającego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1982
Anielak, Anna; Piecuch, Tadeusz
Sedymentacja rotacyjna zawiesiny poflotacyjnej odpadów miedziowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1982
Piecuch, Tadeusz; Anielak, Anna; Koniecko, Grażyna
Badania możliwości odbarwiania ścieków farbiarskich Zakładu Przemysłu Wełnianego "WARTEX" w Myszkowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1982
Białkiewicz, Andrzej
Dawny pałacyk Lasockich na Dębnikach w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1982
Kłaput, Józef; Kukawkski, Andrzej; Lisak, Janusz; Mazur, Wanda
Wpływ obróbki plastycznej na własności stali 10N3 w niskiej temperaturze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1982

poprzednie
1 ... 949950951952953954955956957958959 ... 961
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/