Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Artykuły

typ: artykuły

  

Kolekcja
Artykuły i czasopismaElementy tej kolekcji: 22787
poprzednie
1 ... 11291130113111321133113411351136113711381139
następne

Majcher, G.; Styrylska, T.
Wieloetapowe wyrównywanie spostrzeżeń bezpośrednich zawarunkowanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 3, Matematyka Stosowana
Data wydania: 1978
Tabiś, Bolesław
Rozkład koncentracji w reaktorze heterogenicznym gaz-ciecz
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Aparatura Chemiczna = Chemical Engineering and Equipment
Data wydania: 1978
ISSN: 0368-0827
Liszka, Tadeusz; Trojnacki, Andrzej
Stateczność sprężysta wciskowego połączenia dwóch cienkich pierścieni
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archive of Mechanical Engineering = Archiwum Budowy Maszyn
Data wydania: 1978
ISSN: 0004-0738
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Szczepaniec-Cięciak, Elżbieta; Dąbrowska, Barbara; Wojtaszek, Zdzisław
Ciekły metan jako rozpuszczalnik zestalonych gazów i cieczy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chłodnictwo
Data wydania: 1978
ISSN: 0009-4919
Szczepaniec-Cięciak, E.; Dąbrowska, B.; Łagan, J. M.; Wojtaszek, Z.
Estimation of the solubility of solidified substances in liquid methane by the Preston-Prausnitz method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cryogenics
Data wydania: 1978
ISSN: 1879-2235
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ruppert, Jerzy; Ligęza, Wiesław
Awarie konstrukcji budynków realizowanych w systemie Wk-70
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1978
ISSN: 0033-2038
Arenicz, Ryszard; Gaszyński, Jan; Żmudziński, Zdzisław
Konsolidacja gruntów organicznych pod obciążeniem warstwą namytego piasku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1978
ISSN: 0137-5911
Sadowska, Ewa
Stara Cegielnia w Łagiewnikach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1978
ISSN: 0137-5911
Gaszyński, J.; Szefer, G.
Axisymmetric problem of the punch for the consolidating semi-space with mixed boundary permeability conditions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Mechanics
Data wydania: 1978
ISSN: 0373-2029
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gerlach-Kolasa, Zofia; Zalewski, Wojciech
Równania do obliczania właściwości fizycznych i termodynamicznych amoniaku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chłodnictwo
Data wydania: 1978
ISSN: 0009-4919
Krzyżewski, Tadeusz; Chodorowski, Antoni
Eksplozja i jej ciąg dalszy. 60 lat matematyki polskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polska
Data wydania: 1978
Szczepaniec-Cięciak, Elżbieta; Dąbrowska, Barbara; Wojtaszek, Zdzisław
Termodynamika roztworów zestalonych gazów w cieczach kriogenicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chłodnictwo
Data wydania: 1977
ISSN: 0009-4919
Szczepaniec-Cieciak, E.; Dabrowska, B.; Lagan, J. M.
The solubility of solidified hydrocarbons and halogen-hydrocarbons in liquid nitrogen. The estimation of the solubility by the Preston-Prausnitz method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cryogenics
Data wydania: 1977
ISSN: 0011-2275
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Szefer, Gwidon; Gaszyński, Jan; Arenicz, Ryszard; Mikołajek, Marian; Stypuła, Krzysztof
Konsolidacja podłoża uwarstwionego pod zbiornikami rafinerii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 1977
ISSN: 0021-0315
Gaszyński, Jan; Kumaniecka, Anna
Consolidation of the visco-elastic half-space at mixed conditions of permeability of the boundary
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1977
ISSN: 0035-9408
Kotucha, Piotr; Sadowska, Ewa
Tradycyjne budownictwo wsi Kacwin na Zamagurzu Spiskim
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1977
ISSN: 0137-5911
Arenicz, Ryszard; Gaszyński, Jan
Konsolidacja półprzestrzeni lepko-sprężystej z mieszanymi warunkami przepuszczalności brzegu jako zagadnienie płaskie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1977
ISSN: 0035-9408
Balcerzak, Wojciech
Proces pienienia – wykorzystanie i eliminowanie piany
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 1977
ISSN: 0016-5352
Zaborski, Adam
Obliczenie przemieszczeń belek w warunkach pełzania metodą "ciężarów fikcyjnych"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Czasopismo Techniczne KTT
Data wydania: 1977
ISSN: 1425-8390
Gołogórski, Janusz; Zalewski, Wojciech; Olak, Ryszard
Analiza doboru i nastawienia termostatycznego zaworu rozprężnego wykorzystująca linie stabilnego sygnału jako charakterystyki oziębiacza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chłodnictwo
Data wydania: 1977
ISSN: 0009-4919

poprzednie
1 ... 11291130113111321133113411351136113711381139
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/