Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Artykuły

typ: artykuły

  

Kolekcja
Artykuły i czasopismaElementy tej kolekcji: 22787
poprzednie
1 ... 1134113511361137113811391140
następne

Gajewski, A.
Stability of certain non-prismatic and nonhomogeneous bars compressed by a tangential force
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences. Série des Sciences Techniques
Data wydania: 1967
ISSN: 0001-4125
Gajewski, Antoni
Zastosowanie rachunku zaburzeń w problemach stateczności płyt prostokątnych o zmiennej grubości
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanika Teoretyczna i Stosowana
Data wydania: 1967
ISSN: 0079-3701
Waszczyszyn, Z. W.
Application of multi-point equivalent cross-sections to the calculations of finite deflections of elastic-plastic beams with stretchable axis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Mechanica
Data wydania: 1967
ISSN: 0001-5970
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gajewski, A.; Życzkowski, M.
Elastic-plastic buckling of some circular and annular plates of variable thickness
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences. Série des Sciences Techniques
Data wydania: 1966
ISSN: 0001-4125
Gajewski, A.; Życzkowski, M.
Calculation of elastic stability of circular plates with variable thickness by an inverse method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences. Série des Sciences Techniques
Data wydania: 1966
ISSN: 0001-4125
Gajewski, A.
Certain solutions of stability of plates with variable rigidity
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences. Série des Sciences Techniques
Data wydania: 1966
ISSN: 0001-4125
Gajewski, Antoni
Stateczność pewnych niepryzmatycznych i niejednorodnych prętów ściskanych siłą śledzącą
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1966
ISSN: 0035-9408
Sobczyk, Tadeusz J.
Formy macierzowe elektromechanicznych przetworników energii z nieliniowym obwodem magnetycznym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Electrical Engineering = Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
Data wydania: 1966
Novak, Zygmunt
Gerard Ciołek. 1909-1966. [Nekr.]
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chrońmy Przyrodę Ojczystą : organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody
Data wydania: 1966
Filipek, Barbara
Filia Biblioteki Głównej Politechniki Krakowskiej w DS "Nowinki"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 1966
Kulesza, Leszek; Moorthi, Grzegorz; Kras, Krzysztof
Obliczenie średniego rocznego zapotrzebowania paliwa gazowego dla elektrociepłowni
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 1966
Czerni, Józef
Model oddziału informacji naukowej w bibliotece szkoły wyższej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Biblioteczny
Data wydania: 1966
Jaskuła, Roman
Kilka uwag o selekcji księgozbiorów : głos w dyskusji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bibliotekarz
Data wydania: 1966
Krzyżewski, Tadeusz
Bibliotekarz dyplomowany - fachowiec "do wszystkiego" czy specjalista? : artykuł dyskusyjny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Biblioteczny
Data wydania: 1966
Gajewski, Antoni; Życzkowski, Michał
Obliczanie sprężystej i sprężysto-plastycznej stateczności płyt kołowych o zmiennej sztywności metodą odwrotną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1965
ISSN: 0035-9408
Gajewski, Antoni
Pewne rozwiązania ścisłe problemu stateczności płyt o zmiennej sztywności
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Inżynierii Lądowej
Data wydania: 1965
ISSN: 0004-0797
Krzyżewski, Tadeusz
Usprawnienie pracy bibliotek technicznych warunkiem wzrostu wynalazczości. Artykuł dyskusyjny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Techniczny : gazeta inżynierska
Data wydania: 1965
Krzyżewski, Tadeusz
Ciągła selekcja księgozbiorów technicznych warunkiem postępu i wynalazczości
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bibliotekarz
Data wydania: 1965
Krzyżewski, Tadeusz
Postęp techniczny a trwałość księgozbiorów technicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 1965
Krzyżewski, Tadeusz
Biblioteki a czytelnictwo w Nowej Hucie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Życie Literackie
Data wydania: 1965

poprzednie
1 ... 1134113511361137113811391140
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/