Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Artykuły

typ: artykuły

  

Kolekcja
Artykuły i czasopismaElementy tej kolekcji: 22787
poprzednie
1 ... 1131113211331134113511361137113811391140
następne

Krzyżewski, Tadeusz
Weterani lwowskiego czasopiśmiennictwa humorystycznego. Z dziejów polskiej prasy w Galicji 1834-1918 [oraz] spis polskich czasopism humorystyczno-satyrycznych...
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego
Data wydania: 1976
Krzyżewski, Tadeusz
Rozwój budownictwa bibliotecznego szkół wyższych w Polsce wobec postulatu kształcenia ustawicznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 1976
Radwańska, M.; Waszczyszyn, Z.
Buckling and post-critical deflections of an elastic-plastic sandwich annular Plate
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences. Série des Sciences Techniques
Data wydania: 1975
ISSN: 0001-4125
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gajewski, A.
On the applicability of the static and kinetic criteria of static stability
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences. Série des Sciences Techniques
Data wydania: 1975
ISSN: 0001-4125
Styrylska, Teresa
Dwuetapowe wyrównywanie spostrzeżeń bezpośrednich zawarunkowanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 3, Matematyka Stosowana
Data wydania: 1975
Mrowiec, Mieczysław; Pabiś, Aleksander; Kwaśnik, Marian; Tabiś, Bolesław
Analiza teoretyczna i doświadczalna wnikania ciepła w procesie dwufazowej fluidyzacji gazowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nafta
Data wydania: 1975
Trojnacki, Andrzej
Wpływ tarcia w przegubach na na przebieg wyboczenia pręta ściskanego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanika Teoretyczna i Stosowana
Data wydania: 1975
ISSN: 0079-3701
Gwóźdź, Marian
Stateczność słupa złożonego w ujęciu probabilistycznym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1975
ISSN: 0011-4561
Pieniążek, Zbigniew; Ruppert, Jerzy; Ligęza, Wiesław
Zastosowanie cienkich płyt betonowych z dodatkiem cienkiego drutu stalowego do rekonstrukcji stropodachów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 1975
ISSN: 0033-2038
Kotucha, Piotr; Sadowska, Ewa
Ze studiów nad budownictwem ludowym Wielkiego Krakowa. Część I Chałupa podkrakowska
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1975
ISSN: 1425-8390
Szefer, Gwidon; Gaszyński, Jan
Konsolidacja półprzestrzeni lepkosprężystej obciążonej siłą skupioną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1975
ISSN: 0035-9408
Sadowska, Ewa
Wybrane przykłady budynków drewnianych z południowo-wschodniego terenu województwa lubelskiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1975
ISSN: 0137-5911
Gaszyński, Jan
Skręcanie stempla na niejednorodnej półprzestrzeni sprężystej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Data wydania: 1975
ISSN: 1897-628X
Szefer, G.; Gaszyński, J.
Axisymmetric punch problem under condition of consolidation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Mechanics
Data wydania: 1975
ISSN: 0373-2029
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gołogórski, Janusz; Litwin, Marek; Zalewski, Wojciech
Analityczne określenie wpływu średnicy rury na współczynnik konwekcyjnego przekazywania ciepła od strony powietrza w oziębiaczach gładkorurowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chłodnictwo
Data wydania: 1975
ISSN: 0009-4919
Gajewski, Franciszek ; Rakoczy, Jan
Redukcja akroleiny do alkoholu allilowego przez wymianę wodoru z cykloheksanolem w fazie gazowej na katalizatorze MgO
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 1975
Czerni, Józef
Wypowiedzi czytelników : z okazji 20-lecia APID`u
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji : APID
Data wydania: 1975
Eimer, Czesław; Waszczyszyn, Zenon
Tendencje rozwojowe mechaniki konstrukcji inżynierskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Inżynierii Lądowej
Data wydania: 1974
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Cichoń, C.; Waszczyszyn, Z.
Shakedown of an elastic-plastic arch under moving load
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Structural Mechanics
Data wydania: 1974
ISSN: 0360-1218
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Drąg, Barbara; Gajewski, Antoni
Optymalizacja kształtu pręta smukłego umieszczonego w strumieniu płynu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1974
ISSN: 0035-9408

poprzednie
1 ... 1131113211331134113511361137113811391140
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/