Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 5075
poprzednie
1 ... 243244245246247248249250251252253
następne

Barański, Feliks; Pieniążek, Alicja
The limit problem for the system of the parabolic equations for curvilinear trapezium and Neumann boundary data
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Koroński, Jan; Skóra, Lidia
The limit problem for the equation D^4 [x] D^2 [t] (D^2 [x] – D[t])u = f for the strip
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Milewski, Jan
The limit parabolic problem for trapezium with the boundary conditions of the third kind
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Milewski, Jan
Green function and the limit problem for parabolic equation and for n-dimensional time-spatial piramidal domain
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Kubicz, Mieczysław
Sztywne sprzężenie zwrotne. Ćw. 3
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Koroński, Jan; Motyl, Elżbieta
The biparabolic limit problem for the strip with the boundary conditions of the third kind
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Hachaj, Jadwiga
Biparabolic Poincaré problem for the quart-time plane
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Kołodziejski, Jerzy; Kubicz, Mieczysław
Podstawowe elementy dynamiczne. Ćw. 1
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Kubicz, Mieczysław
Charakterystyki częstotliwościowe. Ćw. 2
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Górecka, Roma; Pietraszek, Jacek; Polański, Zbigniew
Programy CADEX wspomagające komputerowo planowanie i analizę doświadczeń
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Koroński, Jan
The polyparabolic problem for the quart time plane with boundary conditions of Lauricella type
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Hachaj, Jadwiga
Biparabolic problem for the strip and for the boundary conditions of Poincaré type
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Targosz, Bogdan; Mazurkiewicz, Stanisław; Gołogórski, Janusz; Dudek, Andrzej; Karmowski, Wojciech; Milewski, Grzegorz; Jodłowski, Henryk; Kuciel, Stanisław; Litak, Antoni; Rudkowski, Jacek; Warachim, Jacek; Warchałowski, Krzysztof
Własności mechaniczne tworzyw sztucznych stosowanych w budowie maszyn i urządzeń chłodniczych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Hejmo, Władysław; Pieczarka, Marian; Kordowiak, Sławomir; Kloch, Jacenty; Englot, Andrzej; Kubicz, Mieczysław; Kosiorowski, Marek; Szewczyk, Andrzej; Pitala, Dariusz; Unarski, Adam
System komputerowej kontroli działania urządzeń chłodniczych oraz komputerowego wspomagania zarządzania eksploatacją chłodni składowej o charakterze kombinatu przechowalniczo-produkcyjnego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Zalewski, Wojciech; Gryglaszewski, Piotr Antoni
Opory przepływu powietrza przez wiązki rur gładkich zraszanych wodą
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Litwin, Marek; Gołogórski, Janusz
Oziębiacze powietrza wykonane z poliamidowych i metalowych rur o małych średnicach
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Kondraciuk, Narcyz
Poincaré parabolic problem for the half-unbounded strip
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Polaczek, Jerzy; Gurtat, Paweł; Prociak, Aleksander
Zastosowanie tworzyw poliuretanowych w przemyśle chłodniczym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Koroński, Jan
The radial solution for the polyparabolic limit problem of Riquier type in spherical shall
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991
Styrylska, Teresa; Nowarski, Adam
Estymacja parametrów równowagi fazowej ciecz-para układu amoniak-woda
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1991

poprzednie
1 ... 243244245246247248249250251252253
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/