Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

XLVIII Konferencja Naukowa, 2002

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2002
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 137
123456
następne

Sobolewski, Andrzej; Żurański, Jerzy Antoni
Probabilistyczna ocena obciążenia śniegiem w Polsce
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Rybak, Mieczysław
Niektóre trudności z wdrożeniem norm EN
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Nowak, Andrzej S.
Propozycja zwiększenia liczby polskich doktorantów w naukach technicznych na uczelniach amerykańskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Górzyński, Jan
Kryteria energetyczno-ekologicznej oceny obiektów budowlanych w pełnym cyklu istnienia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Bzymek, Zbigniew M.
Metoda rozwiązywania zadań inżynierskich BTIPS
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Mularzuk, Robert; Zawadzki, Janusz
Wpływ sposobu zagęszczania próbek betonu asfaltowego i mieszanki SMA metodami laboratoryjnymi na ocenę właściwości fizyczno-wytrzymałościowych warstw nawierzchni wykonanych z tych mieszanek
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Bańkowski, Wojciech; Sybilski, Dariusz
Wyznaczenie temperatury równoważnej nawierzchni asfaltowej ze względu na zmęczenie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Jaskuła, Piotr; Judycki, Józef
Wpływ starzenia i oddziaływania wody i mrozu na zmianę właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Bagińska, Katarzyna; Gaweł, Irena
Badania procesu starzenia asfaltu drogowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Judycki, Józef; Dołżycki, Bohdan
Analiza deformacji trwałych nawierzchni asfaltowych na podstawie badań terenowych i laboratoryjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Rymsza, Janusz
Zasady określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych metodą uproszczoną RYM - IBDiM
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Paczkowski, Wiesław; Paczkowska, Teresa
Ocena wiarygodności wyników obciążeń próbnych wiaduktu o konstrukcji zespolonej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Gosławski, Piotr; Jendrzejek, Stefan
Projekt wdrożenia metody montażu nawisowego nowych mostów sprężonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Mańko, Zbigniew; Bęben, Damian
Badania mostu drogowego wykonanego ze stalowych blach falistych typu Super Cor
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Kawecki, Janusz; Abratański, Antoni
Badanie właściwości dynamicznych mostu stalowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Żukowska, Joanna
Prognozowanie ryzyka w ruchu drogowym w Polsce
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Płatkiewicz, Agnieszka; Rydzewski, Paweł; Sztukiewicz, Romuald
Oddziaływanie ruchu drogowego na zmiany równości w przekroju poprzecznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Szagała, Piotr
Efektywność wprowadzania pasów wyprzedzania na drogach dwupasowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Wróbel, Andrzej; Mirski, Krzysztof; Horodecka, Renata; Bańkowski, Wojciech; Sybilski, Dariusz
Ocena porównawcza asfaltów i polimeroasfaltów z użyciem nowoczesnych metod badawczych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002
Rudnicki, Tomasz; Stefańczyk, Bogusław
Nowe tendencje w projektowaniu i ocenie reologicznej samozagęszczalnego betonu cementowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2002

123456
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/