Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48391)
    Książki (7385)
    Artykuły i czasopisma (22210)
    Materiały konferencyjne (22469)
    Rozprawy doktorskie (1226)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (136)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 4934
poprzednie
1 ... 241242243244245246247
następne

Šargut, Â.; Stirilʹskaâ, T.
Približennoe opredelenie èksergii topliv
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1967
Oberc, Andrzej
Klasyfikacja tufów filipowickich w świetle badań geologicznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1966
Wieczysty, Artur
Próba zastosowania teorii prawdopodobieństwa dla oceny stopnia zmienności przepuszczalności osadów rzecznych wypełniających dolinę Soły
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1966
Mańkowski, Tomasz
O niektórych elementach wielkopłytowego budownictwa mieszkaniowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1966
Wzorek, Zbigniew
Problemy planowania regionalngo w ośrodku krakowskim
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1966
Bogdanowski, Janusz
Ogrody włoskie pod Krakowem
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1966
Korski, Witold
Scena szekspirowska w Uniwersytecie Krakowskim
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1966
Murzewski, Janusz
Plastyczność i wytrzymałość mikroskopowa niejednorodnych ośrodków stałych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1966
Rzymkowski, Andrzej
Ocena terenów górskich z punktu widzenia klimatu miejscowego i mikroklimatu za pomocą metod graficznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1966
Ciesielski, Roman
Próba klasyfikacji szkodliwości wpływu drgań i wstrząsów na ludzi znajdujących się w budynkach
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1966
Błochowiak, Zbigniew
Optymalizacja doboru metod pracy z uwagi na wielkość produkcji w budownictwie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1966
Skoczek, Andrzej
Z zagadnień projektowania architektonicznego przykrycia wiszącego o formie paraboloidy hiperbolicznej w środowisku górskim Zakopanego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1966
Kordas, Bolesław
Wybrane zagadnienia teorii ujęć wód podziemnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1966
Kopyciński, Bronisław
Wpływ współpracy z przemysłem na efektywność działalności uczelni technicznej na przykładzie Politechniki Krakowskiej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1966
Weiss, Stanisław
Wybrane zagadnienia mechaniki prętów wiązanych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1966
Muszyński, Władysław
Wpływ materiału na rozwój konstrukcji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1966
Krystyna Pawłowska
ROMy i nasza mała ojczyzna : słowo wstępne
Typ: rozdział/fragment książki
Krystyna Pawłowska
My i nasza mała ojczyzna : słowo wstępne
Typ: rozdział/fragment książki

poprzednie
1 ... 241242243244245246247
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/