Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Artykuły

typ: artykuły

  

Kolekcja
Artykuły i czasopismaElementy tej kolekcji: 20968
poprzednie
1 ... 10351036103710381039104010411042104310441045 ... 1049
następne

Gołąb-Korzeniowska, Monika
Analiza wartości historyczno-urbanistycznych obszarów przyległych do Wisły na odcinku śródmieścia Krakowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Data wydania: 1983
ISSN: 0079-354X
Piecuch, Tadeusz; Anielak, Anna; Koniecko, Grażyna
Zastosowanie filtracji rotacyjnej do oczyszczania ścieków farbiarskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 1983
Gawdzik, Andrzej; Berezowski, Marek
Jakościowa metoda badania stabilności stanów stacjonarnych realizowanych w autotermicznych reaktorach rurowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1983
ISSN: 0208-6425
Petelenz, Marcin
Projektować dla regionu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Budownictwo Rolnicze
Data wydania: 1983
ISSN: 0324-8674
Ruppert, Jerzy; Ligęza, Wiesław
Badania prefabrykowanego stropu zespolonego typu PKZ-79
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 1983
ISSN: 0021-0315
Balcerzak, Wojciech
Zastosowanie metody elektrochemicznego utleniania do oczyszczania ścieków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Data wydania: 1983
ISSN: 0016-5352
Balcerzak, Wojciech
Matematyczny model procesu elektrochemicznego utleniania fenolu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 1983
ISSN: 0033-2496
Wojciech Balcerzak
Kinetyka usuwania fenolu w procesie elektrochemicznego utleniania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyt Naukowy. Inżynieria Sanitarna i Wodna / Politechnika Krakowska
Data wydania: 1983
ISSN: 0867-177X
Anielak, Anna; Dąbrowska, Lidia
Wpływ komponentów różnych flokulantów na proces odwadniania w wirówce sitowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rudy i Metale Nieżelazne
Data wydania: 1983
ISSN: 0035-9696
Piechnik, Stefan; Zaborski, Adam
Nieliniowe pełzanie w łukach żelbetowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo
Data wydania: 1983
ISSN: 0021-0215
Zalewski, Wojciech
Metoda bilansów elementarnych w zastosowaniu do modelowania matematycznego oziębiaczy powietrza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chłodnictwo
Data wydania: 1983
ISSN: 0009-4919
Zalewski, Wojciech
Doświadczalne wyznaczanie sprawności płaskiego kolektora słonecznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja = District Heating, Heating, Ventilation
Data wydania: 1983
ISSN: 0137-3676
Darger-Sulir, L.; Pyka, Marek
Structure of metallic glasses Fe80-xNixSi10B10
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Physica Polonica. A, General Physics, Physics of Condensed Matter, Optics and Quantum Electronics, Atomic and Molecular Physics, Applied Physics
Data wydania: 1983
Chmielowski, Wojciech; Mizgalewicz, Piotr
Krótkoterminowe sterowanie optymalne zbiornikiem alimentacyjnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Data wydania: 1983
Nachlik, E.
Numerical study of flood routing in river system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Hydrotechniki
Data wydania: 1983
Gajewski, Franciszek; Ogonowski, Jan; Rakoczy, Jan; Rutkowski, Kazimierz
Chloroliza mieszaniny chloropochodnych C1-C2
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 1983
Darger-Sulir, L.; Pyka, Marek; Kozłowski, Adam
The structure of Fe0.8Bo.2-xSix metallic glasses
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Physica Polonica. A, General Physics, Physics of Condensed Matter, Optics and Quantum Electronics, Atomic and Molecular Physics, Applied Physics
Data wydania: 1983
Bochenek, Bogdan; Gajewski, Antoni
Jedno i dwumodalna optymalizacja ramy portalowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Data wydania: 1982
ISSN: 0035-9408
Suski, Leszek; Bieniasz, Lesław; Gil, Aleksander; Wyrwa, Jan
Kinetics of anodic processes in molten carbonate fuel cell. Part I. Voltammetry of hydrogen on Pt electrodes in molten carbonates+solid matrix electrolytes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemistry
Data wydania: 1982
ISSN: 0137-5083
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Dyląg, Michał; Maszek, Ludwik
Proces odemglania gazu w płaskich odemglaczach siatkowych. Cz. II. Model fizyczny i matematyczny procesu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering
Data wydania: 1982
ISSN: 0208-6425

poprzednie
1 ... 10351036103710381039104010411042104310441045 ... 1049
następne

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/