Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47553)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Batura, Alfred

Przyspieszanie konsolidacji nawodnionego podłoża gruntowego przy użyciu pionowych drenów piaskowych

typ: referat opublikowany w książce

 

Opublikowane w XIX Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii PAN i Komitetu Nauki PZITB, Warszawa - 1973 - Krynica : referaty
Numer tomu 5
Tytuł tomu Technologia i organizacja produkcji
Zakres stron 9-19
Język polski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Zakł. Graficzny Politech. Warszawskiej
Data wydania 1973
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii PAN i Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji XIX
Miejsce konferencji Warszawa
Krynica
Data konferencji 1973

tematyka
Słowa kluczowe mechanika gruntów, drenowanie, geologia, podłoże gruntowe, roboty ziemne, nasypy, nasypy kolejowe, osiadanie gruntów, budowle drogowe

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/