Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47525)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Dąbrowski, Otton; Kassem, Mohamed Ahmed

Analysis of the space structure by computer (Odra)

typ: referat opublikowany w książce

 

Numer tomu 1
Numer części 1
Tytuł części Teoria konstrukcji
Zakres stron 51-62
Język angielski
Miejsce wydania Poznań
Wydawca Zakł. Graficzny Politech. Poznańskiej
Data wydania 1971
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji XVII
Miejsce konferencji Poznań
Krynica
Data konferencji 1971

tematyka
Słowa kluczowe konstrukcje prętowe, obliczenia numeryczne, programy komputerowe, maszyny cyfrowe

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/