Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48399)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Gazda, Lucjan; Franus, Małgorzata

Projektowanie geotechniczne w warunkach występowania pokryw lessowych Płaskowyżu Nałęczowskiego

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Geotechnical design in the presence of loess cover of the Nałęczów Plateau
Data wydania 2013
Opublikowane w Budownictwo i Architektura
Vol. 12(3)
Zakres stron 83-90
Język polski
Miejsce wydania Lublin
Wydawca Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury
ISSN 1899-0665
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LIX
Miejsce konferencji Lublin
Krynica
Data konferencji 2013

tematyka
Słowa kluczowe wiadukty, osiadanie gruntów, posadowienia, badania geotechniczne
Słowa kluczowe autorskie less, zapadowość, projektowanie geotechniczne

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LIX Konferencja Naukowa, 2013
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/