Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Ćwiąkała, Michał; Greinert, Andrzej; Korzeniowska, Joanna; Tarasewicz, Paweł

Wykorzystanie gruntów rodzimych do budowy dróg lokalnych na terenach wiejskich

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu The advantage of virgin soil in rural service road constructions
Data wydania 2013
Opublikowane w Budownictwo i Architektura
Vol. 12(3)
Zakres stron 129-136
Język polski
Miejsce wydania Lublin
Wydawca Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury
ISSN 1899-0665
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LIX
Miejsce konferencji Lublin
Krynica
Data konferencji 2013

tematyka
Słowa kluczowe drogi, nawierzchnie dróg, podłoże gruntowe, spoiwa, badania gruntów
Słowa kluczowe autorskie ulepszanie gruntów rodzimych, drogi lokalne, popioły lotne, mieszanki gruntowo-spoiwowe, nośność gruntów

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LIX Konferencja Naukowa, 2013
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/