Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

L Konferencja Naukowa, 2004

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2004
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 165
poprzednie
123456789
następne

Gwóźdź-Lasoń, Monika; Gaszyński, Jan
Modele numeryczne podłoża gruntowego wzmocnionego kolumnami kamiennymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Ścigałło, Jacek; Florkiewicz, Antoni
Problemy geotechniczne wymiarowania głębokich konstrukcji podziemnych posadowionych na iłach poznańskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Witakowski, Piotr
Tunel Wisłostrady w Warszawie. Technologia elementów masywnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Woliński, Szczepan; Skrzypczak, Izabela
Ryzyko związane ze stosowaniem statystycznych kryteriów zgodności wytrzymałości betonu na ściskanie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Baran, Tomasz; Peukert, Stanisław
Modyfikacja właściwości cementu portlandzkiego domieszką szkła wodnego potasowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Garbacik, Albin; Owsiak, Zdzisława
Reakcja alkaiczna w betonie w obecności kruszyw kwarcytowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Moczko, Andrzej; Moczko, Marta
Nowa metoda oceny wodoszczelności betonu "in-situ"
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Łukowski, Paweł
Próg ciągłości fazy polimerowej w kompozytach polimerowo-cementowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Janiszewski, Dariusz; Jasiczak, Józef
Pomiar wczesnego skurczu betonu metodą potencjometryczną
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Horszczaruk, Elżbieta
Zużycie BWW w wyniku erozji abrazyjnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Matuszek-Chmurowska, Aneta; Grzeszczyk, Stefania
Wpływ rodzaju kruszywa na mikrostrukturę warstwy przejściowej i właściwości betonów wysokowartościowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Ulańska, Danuta; Pawlica, Jerzy; Czkwianianc, Artem
Właściwości mechaniczne i reologiczne betonów samozagęszczalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Woliński, Szczepan
Ocena wpływu nadzoru na niezawodność elementów z betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Sitnicki, Marek; Urban, Tadeusz
Weryfikacja doświadczalna metody obliczania elementów zbrojonych na przebicie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Szerszeń, Maria M.; Szwed, Aleksander; Nowak, Andrzej S.
Wyznaczenie współczynników nośności do projektowania słupów mimośrodowo ściskanych według amerykańskiej normy ACI 318
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Domski, Jacek; Staszak, Irena; Piątek, Zdzisław
Zarysowanie belek fibropiaskobetonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Nagrodzka-Godycka, Krystyna
Modele obliczeniowe krótkich żelbetowych wsporników w świetle weryfikacji eksperymentalnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Zybura, Adam; Jaśniok, Tomasz
Badanie szybkości korozji zbrojenia w elementach żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Gromysz, Krzysztof
Moment zginający a siła wyrywająca jako obciążenia przyczepnościowych połączeń zbrojenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Ostromęcki, Rafał; Knauff, Michał; Golubińska, Agnieszka
Szerokość rys ukośnych w belkach żelbetowych. Wstęp do teorii liniowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004

poprzednie
123456789
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/