Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LIV Konferencja Naukowa, 2008

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2008
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 161
poprzednie
123456789
następne

Kamisiński, Tadeusz; Kulowski, Andrzej; Kinasz, Roman; Pilch, Adam; Waczko, Andrzej
Analiza akustyki Teatru im. Marii Zańkowieckiej we Lwowie na podstawie pomiarów fotogrametrycznych i akustycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Ickiewicz, Irena
Wpływ izolacji termicznej na rozkłady temperatur w otoczeniu fundamentów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Heim, Dariusz; Krawczyński, Sebastian; Grunewald, John
Analiza przepływów ciepła i wilgoci w ceglanej ścianie budowli zabytkowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Ezerskiy, Valeriy; Rudczyk-Malijewska, Elżbieta; Monastyrew, Paweł
Analiza cieplna niejednorodnej części ściany zewnętrznej budynku
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Tkaczewska, Ewelina; Małolepszy, Jan
Badania składu fazowego i struktury szkła we frakcjonowanych krzemionkowych popiołach lotnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Stolecki, Józef; Małolepszy, Jan; Murzyn, Paweł
Wpływ dodatków technologicznych do łupka karbońskiego na właściwości tworzywa ceramicznego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Stelmaszczyk, Grzegorz
Mrozoodporność kruszywa węglanowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Skrzypczak, Izabela
Matematyczny model oceny jakości produkowanego betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Rusin, Zbigniew; Stelmaszczyk, Grzegorz; Świercz, Przemysław; Nowak, Łucja
Porowatość i nasiąkliwość zapraw z cementami CEM I, CEM II/B-V i CEM III/A w kontekście mrozoodporności
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Piotrowski, Tomasz
Wpływ obróbki powierzchniowej podłoża betonowego na ocenę jakości złącza metodą impact-echo
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Perkowski, Zbigniew
Odkształcalność betonu w różnych stanach zawilgocenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Owsiak, Zdzisława
Wpływ rodzaju kruszywa na opóźnione powstawanie ettringitu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Małolepszy, Jan; Łaskawiec, Katarzyna; Malata, Grzegorz
Wpływ dodatków mineralnych na proces hydratacji metakaolinitu w warunkach hydrotermalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Łaźniewska-Piekarczyk, Beata
Wpływ superplastyfikatorów nowej generacji na zawartość powietrza w samozagęszczalnej mieszance betonowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Łaskawiec, Katarzyna; Szymczak, Jerzy; Zapotoczna-Sytek, Genowefa
Wpływ zawartości P2O5 w popiołach lotnych na właściwości betonu komórkowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Kasperkiewicz, Janusz; Marks, Maria; Wołowicz, Jolanta
Możliwości akustycznej identyfikacji faz w betonie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Jóźwiak-Niedźwiedzka, Daria
Wpływ napowietrzenia na współczynnik migracji chlorków w betonach z popiołem fluidalnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Jaśniok, Mariusz
Modelowanie układu stal-beton w pomiarach szybkości korozji zbrojenia metodą impedancyjną
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Giergiczny, Zbigniew; Glinicki, Michał A.; Sokołowski, Marcin; Zieliński, Marek
Charakterystyka porów powietrznych na mrozoodporność betonów na cementach żużlowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008
Gawin, Dariusz; Pesavento, Francesco
Wpływ temperatury na wyługowywanie wapnia z kompozytów cementowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2008

poprzednie
123456789
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/