Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LXIII Konferencja Naukowa, 2017

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2017
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 136
poprzednie
1234567
następne

Mazur, Wojciech; Jasiński, Radosław; Drobiec, Łukasz
Nośność stref przypodporowych nadproży z autoklawizowanego betonu komórkowego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Kotynia, Renata; Kaszubska, Monika
O wpływie niemetalicznego zbrojenia głównego na mechanizm niszczenia i nośność ścinania betonowych belek bez zbrojenia poprzecznego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Jasiczak, Józef; Kanoniczak, Marcin
Zasadność przyjmowania normowych wartości fci oraz fcm przy szacowaniu klasy betonu dla małej próby
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Krzywoń, Rafał; Hulimka, Jacek; Jędrzejewska, Agnieszka
Techniczne możliwości zbrojenia pionobetonowych płyt fundamentowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Bodzak, Przemysław
Rozkład sił wewnętrznych w belkach żelbetowych bez zbrojenia na ścinanie
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Gołdyn, Michał; Krawczyk, Łukasz; Urban, Tadeusz
Przyczynek do rozważań na temat nośności elementów z uwagi na przecinanie betonu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Kobylarczyk, Justyna
Jakość środowiska zamieszkania – preferencje mieszkańców
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2017
Krzywoń, Rafał
Wpływ podwyższonej temperatury na skuteczność wzmocnienia belek żelbetowych taśmami typu CFRP i SRP
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Krawczyk, Łukasz; Gołdyn, Michał; Urban, Tadeusz
O niedokładnościach systemów cyfrowej korelacji obrazu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Pędziwiatr, Janusz
Metody obliczeń efektów drugiego rzędu – uwagi i porównania
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Gołdyn, Michał; Urban, Tadeusz
Komentarz do zasad obliczania płyt na przebicie w strefie słupów narożnych według Eurokodu 2
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Buda-Ożóg, Lidia
Numeryczna i doświadczalna analiza zginanych, skręcanych i ścinanych belek żelbetowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Korentz, Jacek
Ścieżki równowagi statycznej belek żelbetowych wzmacnianych taśmami z włókien węglowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Ostrowski, Krzysztof; Kozłowski, Aleksander
Badania doświadczalne ramy portalowej do celów walidacji modelu MES doczołowego połączenia belki ze słupem
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Leń, Dariusz; Ślęczka, Lucjan
Badania nośności, sztywności i efektu dźwigni w śrubowych połączeniach kołnierzowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Głuszko, Agnieszka; Ślęczka, Lucjan
Numeryczna ocena nośności i sztywności króćców w doczołowych połączeniach rur prostokątnych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Bijak, Roman
Giętno-skrętna utrata stateczności podpartych widełkowo i obciążonych mimośrodowo słupów dwuteowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Giżejowski, Marian; Szczerba, Radosław; Gajewski, Marcin
Wpływ imperfekcji na techniczne zwichrzenie stalowych belek walcowanych i spawanych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Giżejowski, Marian; Stachura, Zbigniew
On LTB resistance assessment of prismatic I-section beams accroding to Eurocode 3
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Kołodziej, Sebastian; Marcinowski, Jakub
Badania doświadczalne stateczności mało wyniosłych, stalowych powłok sferycznych obciążonych ciśnieniem
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/