Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47530)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Augustyniok, Brygida; Nowowiejski, Grzegorz

Próby technologiczne wykonania betonów osłonowych w wytwórni betonu towarowego

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Testing the technological performance concrete shields in concrete plant
Data wydania 2016
Opublikowane w Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Numer tomu 33
Zeszyt 63
Numer 1/I/16
Zakres stron 77-86
Język polski
Miejsce wydania Rzeszów
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
ISSN 2300-5130
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXII]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2016]

tematyka
Abstrakt
W artykule przedstawiono badania technologiczne betonów dla osłon przed promieniowaniem jonizującym. Betony zostały skomponowane z kruszyw magnetytowych, serpentynitowych i barytowych. Celem tej części ... więcej

In the paper the technological tests of concretes for shields against ionizing radiation are presented. The concretes were composed with magnetite, serpentinite and barite aggregates. The aim of this part ... więcej
Słowa kluczowe beton ciążki, kruszywo magnetytowe, kruszywo barytowe, kruszywo serpentynitowe, wytrzymałość na ściskanie, skurcz betonu

heavy concrete, magnetite aggregate, barite aggregate, serpentinite aggregate, compressive strength, shrinkage of concrete

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXII Konferencja Naukowa, 2016
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/