Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47018)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Urban, Tadeusz; Krawczyk, Łukasz; Gołdyn, Michał

Badania eksperymentalne wzmacniania bardzo krótkich wsporników żelbetowych

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Experimental investigations of strengthening of very short reinforced concrete corbels
Data wydania 2016
Opublikowane w Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Numer tomu 33
Zeszyt 63
Numer 1/I/16
Zakres stron 297-306
Język polski
Miejsce wydania Rzeszów
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
ISSN 2300-5130
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXII]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2016]

tematyka
Abstrakt
W referacie przedstawiono badania doświadczalne dotyczące wzmacniania istniejących krótkich wsporników za pomocą zbrojenia wklejanego. Proporcje wsporników modeli tej serii badawczej charakteryzował ... więcej

The paper presents experimental investigations concerning strengthening of very short corbels by post – installed bars. The slenderness of corbels (ac /h) was equal to 1/3. The results showed that strengthening ... więcej
Słowa kluczowe krótki wspornik, wytrzymałość betonu, zbrojenie wklejane, wzmacnianie, krzyżulec ściskany

short corbel, concrete strength, post – installed reinforcement, strengthening, strut

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXII Konferencja Naukowa, 2016
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/