Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Szczuraszek, Tomasz; Kempa, Jan; Olenkowicz-Trempała, Paulina

Enhancement of road safety by improving the process of road infrastructure designing

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez udoskonalanie procesu projektowania infrastruktury drogowej
Data wydania 2016
Opublikowane w Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Numer tomu 33
Zeszyt 63
Numer 1/II/16
Zakres stron 359-366
Język polski
Miejsce wydania Rzeszów
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
ISSN 2300-5130
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXII]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2016]

tematyka
Abstrakt
Cechy infrastruktury drogowej mają znaczący wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z tego względu szczególnego znaczenia nabiera proces projektowania tej infrastruktury. Na bazie analizy ... więcej

Characteristics of road infrastructure affect the level of road safety significantly. Therefore, the process of designing such infrastructure gains special importance. A general concept of improving road ... więcej
Słowa kluczowe bezpieczeństwo ruchu drogowego, inżynieria ruchu drogowego, projektowanie bezpiecznej infrastruktury drogowej, transport

road safety, traffic engineering, designing safe road infrastructure, and transport road safety, traffic, traffic management

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXII Konferencja Naukowa, 2016
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/