Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Szczuraszek, Tomasz; Klusek, Radosław; Bebyn, Grzegorz

Enhancement of road safety through more effective road and traffic management

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez efektywniejsze zarządzanie drogami i ruchem drogowym
Data wydania 2016
Opublikowane w Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Numer tomu 33
Zeszyt 63
Numer 1/II/16
Zakres stron 367-374
Język polski
Miejsce wydania Rzeszów
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
ISSN 2300-5130
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXII]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2016]

tematyka
Abstrakt
Aby polityka związana ze zmniejszaniem ryzyka zdarzenia drogowego była skuteczna należy w Polsce prowadzić bardziej efektywne zarządzanie drogami oraz ruchem drogowym. W artykule autorzy zaproponowali ... więcej

To make the policy aimed at mitigating the risk of road incidents more effective, Poland should see the introduction of the more efficient road and traffic management. In November 2008 the European Parliament ... więcej
Słowa kluczowe bezpieczeństwo ruchu, ruch drogowy, zarządzanie ruchem

road safety, traffic, traffic management

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXII Konferencja Naukowa, 2016
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/