Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47502)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Biliszczuk, Jan; Onysyk, Jerzy

Prefabrykacja w mostownictwie

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Data wydania 2016
Opublikowane w Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
Numer tomu 69
Numer 6
Zakres stron 66-75
Język polski
Miejsce wydania Kraków
Wydawca nbimedia
ISSN 1734-6681
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LXII
Miejsce konferencji Bydgoszcz
Krynica
Data konferencji 2016

tematyka
Abstrakt We współczesnym mostownictwie prefabrykację stosuje się przy budowie konstrukcji betonowych, stalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych. Zakres wykorzystania prefabrykacji znacznie się rozszerzył ze względu na zwiększone możliwości transportowe i łatwość montażu.
Słowa kluczowe most betonowy, most łukowy, konstrukcja podwieszona, przęsło, prefabrykaty, belki prefabrykowane, fundament, pomost

concrete bridge, arched bridge, suspended structure, span, components, precast girders, foundations

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXII Konferencja Naukowa, 2016
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/