Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Giergiczny, Zbigniew

Materiały budowlane a zrównoważony rozwój – stan obecny i perspektywy

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Building materials and sustainable development – current state and perspectives
Opublikowane w Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej
Innovative challenges of building technology
Zakres stron 475-502
Język polski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Instytut Techniki Budowlanej
Data wydania 2017
ISBN 978-83-249-8485-5
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LXIII
Miejsce konferencji Krynica
Data konferencji 2017

tematyka
Abstrakt
Zasady zrównoważonego rozwoju są podstawą rozwiązania problemu globalnego ocieplenia i postępujących zmian klimatycznych. Główne działania obejmują minimalizację zużycia energii w budynkach, ... więcej

The principles of sustainable development are the basis for addressing global warming and progressive climate change issues. Main activities include minimizing the consumption of energy in buildings, rational ... więcej
Słowa kluczowe zrównoważony rozwój, budownictwo, materiały budowlane, emisja CO2, energia związana

sustainable development, civil engineering, building materials, CO2 emission, embodied energy

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/