Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48135)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Deja, Jan; Kołodziej, Łukasz

Cementy i betony dla budownictwa przyszłości

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Cements and concretes for the construction of the future
Opublikowane w Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej
Innovative challenges of building technology
Zakres stron 503-526
Język polski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Instytut Techniki Budowlanej
Data wydania 2017
ISBN 978-83-249-8485-5
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LXIII
Miejsce konferencji Krynica
Data konferencji 2017

tematyka
Abstrakt
W rozdziale przedstawiono przegląd najnowszych tendencji i trendów badawczych w rozwoju nowoczesnych materiałów budowlanych. Rozważono ewolucję wszystkich składników nowoczesnego kompozytu cementowego ... więcej

The chapter presents an overview of the latest trends and scientific researcher in the field of development of modern building materials. The evolution of all components of a modern cementitious composites ... więcej
Słowa kluczowe nowoczesne cementy, cementy alternatywne, kierunki rozwoju cementu i betonu, przyszłość spoiw cementowych

modern cements, alternative cements, directions of cement and concrete development, future of cement binders

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/