Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Kapliński, Oleg

Wielowymiarowość problematyki inżynierii przedsięwzięć budowlanych

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Multi-dimensional character of engineering problems in construction industry projects
Opublikowane w Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej
Innovative challenges of building technology
Zakres stron 601-619
Język polski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Instytut Techniki Budowlanej
Data wydania 2017
ISBN 978-83-249-8485-5
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LXIII
Miejsce konferencji Krynica
Data konferencji 2017

tematyka
Abstrakt
Zwrócono uwagę na specyfikę inżynierii przedsięwzięć budowlanych, z uwzględnieniem podmiotów tworzących te przedsięwzięcia. Wielowymiarowość problematyki przedstawiono w ujęciu wertykalnym ... więcej

Attention was paid to the specifics of engineering in construction projects, including the entities making up these projects. Multidimensional character of the problems are presented in vertical and horizontal ... więcej
Słowa kluczowe inżynieria przedsięwzięć budowlanych, zarządzanie procesowe, cykl życia, ewolucja wymiaru jakości, cyfryzacja, Augmented Reality

engineering of construction projects, process management, life cycle, evolution of quality dimension, digitization, Augmented Reality

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/