Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48133)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Dziadosz, Agnieszka

Innowacyjność w inżynierii przedsięwzięć budowlanych jako element zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Innovation in engineering of construction projects as an element of increasing of the company competitiveness
Opublikowane w Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej
Innovative challenges of building technology
Zakres stron 645-659
Język polski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Instytut Techniki Budowlanej
Data wydania 2017
ISBN 978-83-249-8485-5
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LXIII
Miejsce konferencji Krynica
Data konferencji 2017

tematyka
Abstrakt
Podstawowym celem rozdziału jest identyfikacja głównych determinantów (systemów, struktur, rozwiązań informatycznych, metod analitycznych) zwiększających konkurencyjność przedsiębiorstw budowlanych. ... więcej

The main aim of the paper is to identify of the main determinants (i.e. systems, structures, IT solutions, analytical method) which increase the competitiveness of construction companies. The competitiveness ... więcej
Słowa kluczowe konkurencyjność, zintegrowane systemy zarządzania, budżetowanie, monitoring kosztów, zarządzanie ryzykiem, łączne koszty w cyklu życia obiektu – LCCA

competitiveness, integrated management systems, budgeting, cost monitoring, risk management, Life Cycle Cost Analysis (LCCA)

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/