Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Wdowska, Małgorzata K.; Lipiński, Mirosław J.; Jaroń, Łukasz

Uwarunkowania doboru metody określania współczynnika filtracji w gruntach spoistych

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Selection of a method for determination of permeability characteristics of cohesive soils
Data wydania 2017
Opublikowane w Acta Scientiarum Polonorum. Architectura
Zeszyt 16
Numer 3
Zakres stron 47-57
Język polski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Wydawnictwo SGGW
ISSN 1644-0633
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXIII]
Miejsce konferencji [Krynica]
Data konferencji [2017]

tematyka
Abstrakt
Artykuł dotyczy możliwości określenia współczynnika filtracji gruntów spoistych na podstawie różnych podejść. W przypadku metod terenowych przedstawiono jedynie techniki sondowań bezotworowych, ... więcej

The paper concerns the possibility of determination of the coefficient of permeability of cohesive soils on the basis of various approaches. In case of field tests only methods based on nondestructive ... więcej
Słowa kluczowe współczynnik filtracji, grunty spoiste, dobór metody, jakość wyników badania

coefficient of permeability, cohesive soils, test method selection, quality of test results

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXIII Konferencja Naukowa, 2017
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/