Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49823)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Zawisza, Eugeniusz; Gruchot, Andrzej

Wytrzymałość na ścinanie mieszaniny popiołowo-żużlowej stabilizowanej spoiwami hydraulicznymi

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Shear strength of the ash-slag mixture stabilised with hydraulic binders
Data wydania 2017
Opublikowane w Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Numer tomu 34
Zeszyt 64
Numer 3/I/17
Zakres stron 115-122
Język polski
Miejsce wydania Rzeszów
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
ISSN 2300-5130
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXIII]
Miejsce konferencji [Krynica]
Data konferencji [2017]

tematyka
Abstrakt
Przedmiotem pracy jest mieszanina popiołowo-żużlowa pochodząca ze składowiska Elektrociepłowni Kraków (EDF Polska S.A.). Celem badań było określenie wytrzymałości na ścinanie przedmiotowej ... więcej

The ash-slag mixture coming from the landfill of the Combined Heat and Power Plant Kraków EDF is the subject of the work. The tests aimed at the determination of the shear strength of this mixture in ... więcej
Słowa kluczowe odpady energetyczne, charakterystyka geotechniczna, parametry wytrzymałościowe

fuel ash, geotechnical characteristics, strength parameters

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXIII Konferencja Naukowa, 2017
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/