Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Plebankiewicz, E.; Leśniak, A.; Karcińska, P.

Factors affecting workforce at construction site

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Czynniki kształtujące zatrudnienie na budowie
Data wydania 2020
Opublikowane w Archives of Civil Engineering
Vol. 66
Numer 2
Zakres stron 77-88
Język angielski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Faculty of Civil Engineering, Warsaw University of Technology

Committee for Civil Engineering, Polish Academy of Sciences
ISSN 1230-2945
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXV]
Miejsce konferencji [Krynica Zdrój]
[Muszyna-Złockie]
Data konferencji [2019]
Uwagi Sesja: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych

tematyka
Abstrakt
The article presents the results of research carried out in construction companies among employees involved in the organisation and management of construction projects. The research concerned factors and ... więcej

W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród wykonawców budowlanych, dotyczących czynników mających wpływ na decyzje dotyczące planowania zatrudnienia na budowie. Najczęściej ... więcej
Słowa kluczowe construction, employment planning, assessment of expert opinion

budownictwo, planowanie zatrudnienia, ocena opinii ekspertów

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do Bibliografii Publ. Pracow. PK przejdź  
Kolekcja
LXV Konferencja Naukowa, 2019
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/