Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Juszczyk, M.

Analysis of labour efficiency supported by the ensembles of neural networks on the example of steel reinforcement works

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Analiza wydajności pracy wspomagana zespołem sieci neuronowych na przykładzie robót zbrojarskich
Data wydania 2020
Opublikowane w Archives of Civil Engineering
Vol. 66
Numer 1
Zakres stron 97-111
Język angielski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Faculty of Civil Engineering, Warsaw University of Technology

Committee for Civil Engineering, Polish Academy of Sciences
ISSN 1230-2945
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXV]
Miejsce konferencji [Krynica Zdrój]
[Muszyna-Złockie]
Data konferencji [2019]
Uwagi Sesja: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych

tematyka
Abstrakt
This study presents an artificial intelligence technique based on ensemble of artificial neural networks for the purposes of analysis and prediction of labour productivity. The study focuses on the development ... więcej

Wydajność pracy ma kluczowy wpływ na czas realizacji i koszty przedsięwzięć budowlanych. W publikacji przedstawiono wyniki prac badawczych nad wykorzystaniem zespołów sztucznych sieci neuronowych ... więcej
Słowa kluczowe labour efficiency, ensembles of neural networks, prediction, steel reinforcement works

wydajność pracy, zespoły sieci neuronowych, predykcja, roboty zbrojarskie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
LXV Konferencja Naukowa, 2019
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/