Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Wesołowski, M.; Kowalewska, A.

The impact of a geogrid system on load-bearing capacity of natural airfield pavements

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Wpływ systemu geokrat na stan nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych
Data wydania 2020
Opublikowane w Archives of Civil Engineering
Vol. 66
Numer 2
Zakres stron 45-61
Język angielski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Faculty of Civil Engineering, Warsaw University of Technology

Committee for Civil Engineering, Polish Academy of Sciences
ISSN 1230-2945
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXV]
Miejsce konferencji [Krynica Zdrój]
[Muszyna-Złockie]
Data konferencji [2019]
Uwagi Sesja: Inżynieria komunikacyjna, mostowa i kolejowa

tematyka
Abstrakt
Natural airfield pavements divide into soil and turf pavements. Turf pavement is a soil pavement covered with a developed grass layer that reduce soil moisture level, thus increasing its' resistance and ... więcej

W artykule przybliżono pojęcie naturalnych nawierzchni lotniskowych, które dominują na lotniskach aeroklubowych, sportowych i użytku wyłącznego, ale występują także na lotniskach wyższych klasach ... więcej
Słowa kluczowe natural airfield pavement, reinforcement, geogrid system, geocells, load-bearing capacity, California Bearing Ratio

naturalne nawierzchnie lotniskowe, wzmocnienie, system geokrat, geokomórki, nośność, kalifornijski wskaźnik nośności

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
LXV Konferencja Naukowa, 2019
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/