betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9040)
    Artykuły i Czasopisma (6635)
    Publikacje książkowe (466)
    Materiały konferencyjne (190)
    Prace dyplomowe (1727)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (11)
    Materiały informacyjne PK (24)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (35618)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)
Inne bazy bibliograficzne (8845)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1803)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7040)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

studia stacjonarne

typ: Struktura studiów

  

Kolekcja
studia I stopnia
Wydział Inżynierii Lądowej /Elementy tej kolekcji: 4


Gospodarka przestrzenna (międzywydziałowy)
Typ: Kierunek studiów

Transport
Typ: Kierunek studiów

Budownictwo - studia w języku angielskim
Typ: Kierunek studiów

Budownictwo
Typ: Kierunek studiów


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/