Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Nowakowski, Bolesław

Badania związane z rozwojem lekkich przegród w budownictwie ogólnym [koreferat]

typ: referat opublikowany w książce

 

Opublikowane w XIX Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii PAN i Komitetu Nauki PZITB, Warszawa - 1973 - Krynica
Numer tomu 7
Tytuł tomu Sprawozdania i wnioski. Koreferaty
Zakres stron 167-174
Język polski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Zakł. Graficzny Politech. Warszawskiej
Data wydania 1973
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii PAN i Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji XIX
Miejsce konferencji Warszawa
Krynica
Data konferencji 1973
Uwagi Koreferat do referatu Jerzego Pogorzelskiego, Olgierda Koryckiego i Stanisława Podleckiego pod tym samym tytułem

tematyka
Słowa kluczowe budownictwo, sufity podwieszone, przegrody budowlane, ściany osłonowe, stropodachy, dachy, ściany nośne, ściany działowe, obciążenia, obciążenie śniegiem, prace badawcze

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/