Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Czarnowski, Kazimierz

Kierunki prac badawczych w dziedzinie ciepłofizyki i mikroklimatu pomieszczeń [koreferat]

typ: referat opublikowany w książce

 

Opublikowane w XIX Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii PAN i Komitetu Nauki PZITB, Warszawa - 1973 - Krynica
Numer tomu 7
Tytuł tomu Sprawozdania i wnioski. Koreferaty
Zakres stron 181-186
Język polski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Zakł. Graficzny Politech. Warszawskiej
Data wydania 1973
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii PAN i Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji XIX
Miejsce konferencji Warszawa
Krynica
Data konferencji 1973
Uwagi Koreferat do referatu Władysława Płońskiego pod tym samym tytułem

tematyka
Słowa kluczowe budownictwo mieszkaniowe, mikroklimat, prefabrykaty, przegrody budowlane, termoizolacyjność, izolacyjność cieplna, wilgotność, obciążenie wiatrem, promieniowanie jonizujące, ochrona przeciwpożarowa

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/