Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Piątkowski, Marek

Synteza poli(sukcynimidu) z kwasu asparaginowego w polu promieniowania mikrofalowego : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał
Tytuł równoległy [Poly(succinimide) synthesis from aspartic acid under microwave irradiation]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2013
Język polski
Liczba stron 191
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 179-185
Bibliografia (liczba pozycji) 167
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Synteza poli(sukcynimidu) z kwasu asparaginowego w polu promieniowania mikrofalowego : praca doktorska = [Poly(succinimide) synthesis from aspartic acid under microwave irradiation] / Marek Piątkowski. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [371743] Technologia tworzyw sztucznych
[252900] Chemia związków wielkocząsteczkowych
[371700] Technologia budowy maszyn
[250000] Chemia
[370000] Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
Słowa kluczowe poli(sukcynimid), kwas asparaginowy, promieniowanie mikrofalowe

poly(succinimide), aspartic acid, microwave radiation
Abstrakt
Biodegradowalne polimery syntetyczne, do których zaliczyć można poli(sukcynimid) (PSI) i jego pochodne, mają duże zastosowanie w przemyśle, szczególnie w inżynierii biomateriałów i farmacji. ... więcej

Biodegradable synthetic polymers, among others poly(succinimide) (PSI) and its derivatives, are widely applied in industry, especially in bioengineering and pharmacy. PSI has reactive groups in its structure, ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/