Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne - redakcja książki

typ: książki (materiały konferencyjne)

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 242
poprzednie
1234567 ... 13
następne


Drewno w architekturze
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20

Modern polymeric materials for environmental applications. Vol. 7, 7th International Seminar including Special Session 'Recent advances in polymer nanocomposites and hybrid materials', Kraków, 15-17 May 2019
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 5

Dynamiczne przewietrzanie i redukcja smogu obszarów zurbanizowanych ze szczególnym uwzględnieniem miasta Krakowa : Konferencja naukowa, 26 września 2019 r., Politechnika Krakowska
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20

Nowoczesne materiały, techniki i technologie we współczesnym budownictwie : IV Konferencja Naukowo-Techniczna TECH-BUD' 2019, Kraków, 13-15 listopada 2019 r.
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 5

EALPO 2019 : 1st International Conference on Environmental and Astronomical Light Pollution, 20-21 September 2019, Cracow, Poland : [book of abstracts]
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2019

65. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Krynica Zdrój, 15-20.09.2019
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2019

Współczesne problemy transportu : opracowanie monograficzne. T. 6, Infrastruktura transportu
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20

Współczesne problemy transportu : opracowanie monograficzne. T. 5, Sterowanie ruchem
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20

Współczesne problemy transportu : opracowanie monograficzne. T. 4, Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20

Współczesne problemy transportu : opracowanie monograficzne. T. 3, Ruch pieszy i rowerowy. Przestrzeń publiczna
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20

Współczesne problemy transportu : opracowanie monograficzne. T. 2, Transport kolejowy
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20

Współczesne problemy transportu : opracowanie monograficzne. T. 1, Transport publiczny
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20

Concrete – innovations in materials, design and structures : proceedings of the fib Symposium 2019 held in Kraków, Poland 27-29 May 2019
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 5

Nonlinear PDEs, their geometry, and applications : proceedings of the Wisła 18 Summer School
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20

DYMAMESI 2019: The International Colloquium Dynamics of Machines and Mechanical Systems with Interactions, Cracow, March 5-6, 2019 : proceedings
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20

Inżynieria kolejowa – szanse i wyzwania : 64. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Krynica 2018
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20

EEBP8 : 8th International Conference on Environmental Effects on Buildings and People: Actions, Influences, Interactions, Discomfort, October 3-5, 2018 Cracow, Poland : book of keynot lectures and abstracts
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 5

KONMOT - 2018 : Scientific Automotive Conference, September 13th-14th, Krakow, Poland : book of abstracts
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2018

Terotechnology : 10th Conference on Terotechnology, 18-19 October 2017, Kielce, Poland
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 5

MATBUD’2018 : 8th Scientific-Technical Conference on Material Problems in Civil Engineering, Cracow, Poland, 25-27 June, 2018 : [proceedings]
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 5

poprzednie
1234567 ... 13
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/